Broncode grondsensor met ThingSpeak koppeling

URL = “http://api.thingspeak.com/update?api_key=” API_KEY = “de API key van het ThingSpeak kanaal” function meet() s = adc.read(0) print(“Gemeten waarde van S is “..s) if wifi.sta.status() == 5 then http.get(URL..API_KEY..”&field1=”..s) else print(“Geen IP adres. Gebruik wifi.sta.config()”) end end tmr.alarm(3, 5000, tmr.ALARM_AUTO, meet) — meet iedere 5 seconden

Broncode PIR sensor met IFTTT

ledpen, pirsensorpen = 4, 2 gpio.mode(pirsensorpen, gpio.INT, gpio.PULLUP) gpio.mode(ledpen, gpio.OUTPUT) APPLET = “hier naam van de applet” URL = “http://maker.ifttt.com/trigger/”..APPLET..”/with/key/” DE_API_SLEUTEL = “hier de sleutel” function beweging() print(tmr.time()..” PIR sensor detecteerde beweging”) gpio.write(ledpen,gpio.LOW) — Zet de led op de NodeMCU aan if wifi.sta.status() == 5 then — valide IP adres? http.get(URL..DE_API_SLEUTEL..”?value1=”..tmr.time()) print(URL..DE_API_SLEUTEL..”?value1=”..tmr.time()) else print(“Geen IP Read more about Broncode PIR sensor met IFTTT[…]

Broncode PIR sensor testen

ledpen, pirsensorpen = 4, 2 gpio.mode(pirsensorpen, gpio.INT, gpio.PULLUP) gpio.mode(ledpen, gpio.OUTPUT) function beweging() print(“PIR sensor detecteerde beweging”) gpio.write(ledpen, gpio.LOW)                    — gpio.LOW is led AAN tmr.alarm(0, 2000, tmr.ALARM_SINGLE, function() — led uit na 2 seconden gpio.write(ledpen, gpio.HIGH)                 — gpio.HIGH is led UIT end) end — Roep de functie aan als het signaal begint (“up”) gpio.trig(pirsensorpen, “up”, beweging) Read more about Broncode PIR sensor testen[…]

De testbasis is een klavertje vier: informatiebronnen om je testen op te baseren

In het softwaretestproces wordt het feitelijk gedrag van een systeem bij bepaalde invoer en bediening vergeleken met het gewenste gedrag van dat systeem. Verschillen in gedrag worden als bevinding gerapporteerd: “er is een verschil tussen mijn verwachting en wat het systeem doet”. Sinds de beginjaren van TMap hebben testers zichzelf aangeleerd dat de kwaliteit van hun testen afhankelijk is van de kwaliteit van de documentatie: geen goede documentatie betekent geen goede testen. En dat is geen goede ontwikkeling geweest.