Software Testing An ISTQB-BCS Certified Tester Foundation guide

Wie zich wil voorbereiden voor het ISTQB Certified Tester Foundation Level examen zal veelal een training van enkele dagen volgen waarin alle noodzakelijke onderwerpen die voor het halen van het examen verplichte kost zijn worden besproken. Toch is er na afloop van zo’n training vaak behoefte aan naslag en verdieping. Brian Hambling en anderen zijn Read more about Software Testing An ISTQB-BCS Certified Tester Foundation guide[…]

Achtergrondinformatie en downloads ‘Zelf een IoT toepassing maken’

We hebben gemerkt dat de informatie die we in onze workshops en in het boek ‘Zelf een IoT toepassing maken’ aanbieden met regelmaat een kleine update of aanpassing behoeft. Ook merken we dat nieuwe inzichten een belangrijke bijdrage leveren aan de technologische innovatie. Om dit snel en overzichtelijk te kunnen doen hebben we een GitHub Read more about Achtergrondinformatie en downloads ‘Zelf een IoT toepassing maken’[…]

Hoe kun je software goed testen?

Het testen van software wordt vaak onderschat, met als gevolg dat er te veel, te weinig of met een verkeerde aanpak wordt getest. Te veel testen betekent verspilling van projectbudgetten, te weinig of met een verkeerde aanpak betekent dat er fouten in het product blijven zitten. Een goede testaanpak begint met het bespreken van kwaliteitsverwachtingen. Moet het Read more about Hoe kun je software goed testen?[…]

Wat is software testen?

Testen is een activiteit die bestaat uit meten en vergelijken, met als doel het verschil tussen de gewenste en de feitelijke situatie vast te stellen. Voor software wordt testen uitgevoerd om vast te stellen ‘dat de software goed is’, of ‘dat er geen fouten inzitten’. Maar ook ‘of de software te gebruiken is’ en ‘dat Read more about Wat is software testen?[…]

Toward Zero-Defect Programming

Bepleit het gefaseerd werken volgens het ‘Cleanroom Software Engineering’ principe, zoals dit bij IBM toegepast wordt op een uiterst toegankelijke wijze. De beschreven methode levert op den duur een vermindering van fouten in software op, tegen een gemiddeld zelfde of mindere inspanning. Alan Stavely is docent aan de afdeling computerwetenschappen van New Mexico Tech en Read more about Toward Zero-Defect Programming[…]

Leidraad Test en Acceptatie softwareproducten en computersystemen in de zorg

Het testen van informatiesystemen in grote ziekenhuizen heeft in de afgelopen jaren een professioneel niveau bereikt. De auteurs doen met deze leidraad een boekje open over het testen bij het Universitair Medisch Centrum Groningen en doen ondermeer verslag van testvisie, teststrategie en een keur van methoden en herbruikbare procedures. Het boek is kleurrijk vormgegeven, met veel foto’s Read more about Leidraad Test en Acceptatie softwareproducten en computersystemen in de zorg[…]

Testwoordenboek

Er zijn situaties denkbaar waarin een tester een beroep wil doen op een vaktechnisch woordenboek, zoals bij een communicatief conflict, nieuwsgierigheid naar de oorsprong van een woord, het zoeken naar synoniemen of het vertalen van of naar het Engels. Voor die situaties hebben Van Veenendaal en Posthuma hun Testwoordenboek gepubliceerd. Het is een compact boekje geworden dat in beginsel Read more about Testwoordenboek[…]

Exploratory Software Testing

Sinds het ontstaan van de General Functionality and Stability Test Procedure van James Bach in 1999 wordt Exploratory Testing door ongeveer de helft van de testers als wondermiddel en de andere helft als rekbare definitie van ‘error guessing’ gezien. Door de verschillende interpretaties is Exploratory Testing nooit echt immens populair geworden hoewel er veel waarde aan wordt Read more about Exploratory Software Testing[…]

The Tester’s Pocketbook

Sommige boeken vallen op door hun titel of de naam van de auteur. Dit boek valt op door het formaat: 10x18cm en nog geen 90 pagina’s. Toch is het wat de auteur betreft niet het formaat dat spannend is maar de inhoud. Het boek gaat in op de basis van wat testen testen maakt. Diverse Read more about The Tester’s Pocketbook[…]

The Complexity of Chain Testing

De auteurs hebben er duidelijk plezier in gehad om dit boek te voorzien van hun filosofie over ketentesten, hebben duidelijk geprobeerd aan te sluiten bij de belevingswereld van professionele testers en en hun hand er niet voor omgedraaid om het geheel leesbaar en begrijpelijk te houden. Dit boek over de complexiteit van het testen van ketens zou daarom in Read more about The Complexity of Chain Testing[…]

Agile Testing A Practical Guide for Testers and Agile Teams

Er valt een hoop te zeggen voor een meer informele, mensgeorienteerde testaanpak, zeker als dit ook nog eens de efficientie en effectiviteit ten goede komt. Zo’n aanpak valt of staat natuurlijk met de precieze uitvoering ervan: in een onervaren organisatie wordt ‘flexibiliteit’ al snel verward met ‘doe maar wat’. Lisa Crispin en Janet Gregory hebben beide Read more about Agile Testing A Practical Guide for Testers and Agile Teams[…]

Testen van ketens met TMap Next

Het testen van ketens van applicaties, systemen en bedrijfsprocessen is in de praktijk een moeizaam voor te bereiden, lastig uit te voeren maar ook heel betrokken en dankbaar testproces. Veel personen en organisatieonderdelen spelen hierbij een rol en de resultaten zijn vaak opmerkelijk. Voor een testprofessional is een ketentest dan ook vaak het kersje op Read more about Testen van ketens met TMap Next[…]

Websites testen bij gebruikers

Dit handzame, 150 pagina’s tellend boekje is een voorbeeld van hoe het ook kan: bomvol tips en truuks, aanwijzingen, voorbeelden en handigheidjes met betrekking tot het testen van websites zonder de vaak onvermijdelijke bedrijfspropaganda of overdreven verkooppraat. En hoewel er zo links en rechts nog wel een afbeelding of schemaatje bij had gemogen, is dit Read more about Websites testen bij gebruikers[…]

Software Test Automation

‘Software Test Automation’ is een standaardwerk voor het automatiseren van voorheen handmatig uitgevoerde testen. Niet alleen bevat het een heldere opbouw, die vlotjes langs de beginselen van testen en de problemen hierbij beweegt, ook de verschillende manieren van het gebruik van testuitvoeringstools worden helder vanaf ‘record & playback’, via ‘data driven’ naar ‘keyword driven’ begeleid. Read more about Software Test Automation[…]

TestFrame een methode voor gestructureerd testen

‘Een goed spreker verkoopt zijn verhaal, maar een goed verhaal spreekt voor zichzelf’, moet auteur Chris Schotanis gedacht hebben. Deze versie van Logica bevat een groot aantal praktische handreikingen voor hen die geïnteresseerd zijn in geautomatiseerd testen, met veel zeer bruikbare tabellen, voorbeelden, illustraties en schermafdrukken. Geen enkel onderwerp in het boek is, zeker ten opzichte van de Read more about TestFrame een methode voor gestructureerd testen[…]

TMap Next voor resultaatgericht testen

Het staat buiten kijf dat het in 1995 ge­pu­bli­ceer­de Testen volgens TMap, of ‘TMap blauw’ in de volksmond, Neerlands bekendste test­mana­gement­boek is. Auteurs Martin Pol, Ruud Teu­nissen en Erik van Veenen­daal zijn er wereld­wijd bekend mee geworden. ‘Dat willen wij ook’ moeten mede­werkers van Sogeti, eigenaar van het handelsmerk ‘TMap’ gedacht hebben. Tien jaar na het oorspronkelijk succesnummer Read more about TMap Next voor resultaatgericht testen[…]

TMap Next Business Driven Test Management

Hoewel de meningen erover verdeeld zijn of de ‘actualisering’ van TMap in 2006 zinvol is geweest, is er met de publicatie van deze loot aan de TMap Next-stam niets mis. Omdat het boek voor een groot deel bestaat uit beknopte samenvattingen van eerdere teksten uit TMap Next voor resultaatgericht testen maar het aantal pagina’s beperkt is gehouden, Read more about TMap Next Business Driven Test Management[…]

TestFrame

TestFrame, het paradepaardje van LogicaCMG, is opgehangen aan de principes dat het testen moet passen bij de organisatie, testen gestructureerd moet en dat er zonder tools niet goed valt te testen. Met zo’n heldere positionering is het bepalen of je TestFrame al dan niet kunt of wilt toepassen eenvoudig genoeg. TestFrame is een goed geschreven Read more about TestFrame[…]

Testen2.0 De praktijk van agile testen

Wanneer je een boek ‘Testen2.0’ noemt en het begint met ‘Tijd voor het nieuwe testen’ dan leg je de lat hoog. Agile testen is hot, dat zal niemand ontgaan. Met het agile manifesto word je te pas en te onpas om je oren geslagen, zelfs in TMap Next. Een precieze instructie voor het bedrijven van agile testen is er echter niet, ruimte genoeg dus voor een Read more about Testen2.0 De praktijk van agile testen[…]

Testmethoden für sequentielle und nebenläufige Software-Systeme

Is losjes gebaseerd op The Complete Guide to Software Testing en Methodisches Testen von Programmen, maar bevat hiernaast toch voldoende eigen voorbeelden en ideeën om het lezen ervan te rechtvaardigen: de in Duitsland (maar in toenemende mate ook in Nederland) toegepaste ‘data-georienteerde’ testaanpak, waarbij een ’test’ bestaat uit het draaien van programmatuur op beschikbare productiegegevens, Read more about Testmethoden für sequentielle und nebenläufige Software-Systeme[…]

Testing Safety-Related Software

Geeft inzicht in de factoren die bepalend zijn voor het succesvol uitvoeren van testen waarmee de veiligheid van software moet worden aangetoond. Hoewel dit boek als praktisch handboek wordt gepresenteerd, is het verregaande theoretisch van aard en borduurt het voort op eerdere werken van o.a. Beizer, Dijkstra en Myers. De auteurs hebben echter een gedegen Read more about Testing Safety-Related Software[…]

Testen van informatiesystemen

Geeft een overzicht van alle activiteiten en aandachtspunten die tijdens het inrichten en uitvoeren van een testtraject aan bod kunnen komen en vormt daarmee een van de weinige Nederlandstalige werken over het testvak. Is opgezet aan de hand van de ervaringen die Cap Volmac met cursisten heeft opgedaan en is daarom wat toegankelijker dan Testen Read more about Testen van informatiesystemen[…]

Test Process Improvement

Het Test Process Improvement (TPI) model dat in dit boek wordt gepresenteerd, is bedoeld om de sterke en minder sterke punten van een testproces vast te stellen. Hiernaast is TPI bedoeld om voorstellen voor de verbetering van dat testproces aan te geven. Hoewel het boek een groot gezondverstand-gehalte kent, is het een degelijk overzicht van Read more about Test Process Improvement[…]

Surviving the Top Ten Challenges of Software Testing

Benadert het testen vanuit het perspectief van communicatie en onderhandelen en vormt daarmee een waardevol en plezierig leesbare aanvulling op de meer technisch georiënteerde boeken op dit gebied. De auteurs hebben een top 10 samengesteld van de belangrijkste uitdagingen die de tester in de praktijk tegenkomt en stellen hiervoor oplossingen en middelen ter beschikking. Voorbeelden Read more about Surviving the Top Ten Challenges of Software Testing[…]

Succesvol testmanagement: Een integrale aanpak

Vanuit het uitgangspunt dat testmanagement gelijk staat aan risicomanagement worden in dit boek een aantal handvaten geboden om de testmanagement uitdagingen aan te gaan. De auteurs gaan nader in op de aspecten die voornamelijk in de planningsfase aan de orde komen, zoals Quick Scan, teststrategie, begroten en het opzetten van de testorganisatie. Tevens komen de Read more about Succesvol testmanagement: Een integrale aanpak[…]

Software Testing Techniques

Dit boek is een van de standaardwerken en Rudi’s favoriet op het gebied van het testen van informatiesystemen. Beschrijft de verschillende mentale fasen van het testen, de aard van fouten in software en geeft een uitgebreid scala aan handvaten om de fouten in software te vinden en waar mogelijk te voorkomen. Gaat diepgaand in op de Read more about Software Testing Techniques[…]

Software Testing in the Real World

Beschrijft een aanpak voor het in de praktijk brengen van het testen van software door het integreren van mensen, middelen, methoden en meetinstrumenten. Dit boek is bedoeld voor een breed publiek, waaronder kwaliteitsmanagers, testers en ontwikkelaars van software. Besteedt uitgebreid aandacht aan het verbeteren van het testproces. Edward Kit is een internationaal bekende spreker. | Read more about Software Testing in the Real World[…]

Software Testing

Dit boek vormt een inleiding tot het testvak, met de belangrijkste onderwerpen uit o.a. de werken van Myers, Hetzel en Beizer. Hoewel dit boek geen nieuwe kijk op het testvak pretendeert, is het door de schrijfwijze en onderwerpen geschikt voor een breed publiek, zoals studenten, aankomende testers en anderen, die een globaal overzicht zoeken van Read more about Software Testing[…]

Software Reliability Engineering

Beschrijft de weg tot het bereiken van kwaliteit van software op uiterst toegankelijke wijze en geeft voldoende voorbeelden van geslaagde en minder geslaagde projecten om het bewustzijn van de lezer te prikkelen en tot nadenken te zetten. Gaat in op het ontwerpen van informatiesystemen, voorbereiden van de testen, ontwikkelen van het informatiesysteem en het uitvoeren Read more about Software Reliability Engineering[…]

Reviews in de praktijk

Heeft als ondertitel ‘Testen aan de voorkant’ en is volgens de achterflap bedoeld voor IT’ers die met reviews te maken hebben en er meer over willen weten. Het boek beschrijft het onderwerp reviews met een ruime penseel, van achtergrondinformatie uit de IEEE 1028 standaard, implementatieaspecten en rolbeschrijvingen tot praktische adviezen en formuliervoorbeelden en is hiermee Read more about Reviews in de praktijk[…]

Software Inspection

Gaat op onderhoudende wijze in op de achtergronden en technieken van inspecties zoals deze van oorsprong door o.a. Fagan zijn voorgesteld. Bevat een groot aantal checklists en voorbeeldlijsten die het toepassen van inspecties vergemakkelijken. Het boek is mede tot stand gekomen door de practische ervaringen die de auteurs gedurende meer dan 20 jaar met het Read more about Software Inspection[…]

Methodisches Testen von Programmen

Duitse vertaling van The Art of Software Testing, zie voor een beschrijving aldaar. Deze vertaling is interessant gezien de grote moeite die de vertalers hebben gedaan om voor de Engelstalige technische termen een Duits equivalent te vinden en ook omdat de Engelstalige uitgave steeds minder goed verkrijgbaar is en dan vaak onbetaalbaar blijkt. Glenford J. Read more about Methodisches Testen von Programmen[…]

Kwaliteitszorg door Acceptatietesten

Sluit aan op de methodiek zoals deze reeds door de auteur in Testen van Informatiesystemen werd neergezet, maar is met name bedoeld voor de gebruikersorganisatie, die met dit boek een handvat kan hebben bij het opzetten van een testorganisatie waarmee een adequaat niveau van de informatiesysteem kan worden gerealiseerd. Klaas Mors | 1994 | ISBN Read more about Kwaliteitszorg door Acceptatietesten[…]

Gestructureerd testen: een introductie tot TMap

TMap staat voor Test Management APproach en geeft een mogelijke testaanpak voor informatiesystemen. Dit boek is een verkorte uitgave van Testen volgens TMap en is in vergelijking hiermee een aanzienlijk stuk werkbaarder en geschikter voor o.a. studenten bedrijfskunde en informatica. Martin Pol was als adviseur en testmanager werkzaam bij IP/Informatica Projectgroep, hierna IQUIP geheten en Read more about Gestructureerd testen: een introductie tot TMap[…]

Fatal Defect: chasing killer computer bugs

Dit boek beschrijft een groot aantal situaties waarbij de kosten van fouten zijn onderschat en vormt daarmee een goede basis voor de argumentatie over het bestaansrecht van testen. Behandelt o.a. het neerstorten van een vliegtuig, het uitvallen van een telefooncentrale, een aantal fouten in een nieuwe computerchip, een levensgevaarlijke situatie in een bestralingsapparaat en een Read more about Fatal Defect: chasing killer computer bugs[…]

Debugging Embedded Microprocessor Systems

Beschrijft de aanpak van het testen van systemen met embedded software aan de hand van een groot aantal praktijkvoorbeelden. Gaat uitgebreid in op de noodzaak van het testbaar ontwerpen en het opstellen van testspecificaties. De fictieve hoofdpersonen in dit boek maken de onderwerpen goed inzichtelijk en hoewel technisch van aard, is het ook leerzaam en Read more about Debugging Embedded Microprocessor Systems[…]

The Craft of Software Testing, including object-based en object-oriented testing

Beschrijft het testen van programma’s tot op detailniveau en geeft een groot scala aan practische voorbeelden. De besproken technieken zijn alle zeer geschikt voor het uitvoeren van testen door testers/ontwikkelaars, waarbij de ontwikkelaars tevens een groot aantal technieken krijgen aangereikt om hun eigen software ontwikkeling beter beheerst te maken. Brian Marick is er met dit Read more about The Craft of Software Testing, including object-based en object-oriented testing[…]

Automating Specification-based Software Testing

Beschrijft een integrale aanpak voor het op specificaties gebaseerd, automatisch testen van software producten. Verklaart de uitgangspunten voor praktisch testen en het opstellen van testgevallen. Is uitgebracht door de IEEE Computer Society Press. Bob Poston is o.a. werkzaam geweest als testmanager bij NASA. Robert M. Poston | 1996 | ISBN 0-8186-7531-4 | Engels

Black-Box Testing: Techniques for Functional Testing of Software and Systems

Behandelt een aantal gangbare black-box testtechnieken en geeft waar nodig uitgebreide praktijkvoorbeelden. Bevat zelfevaluaties ter bevordering van de begripsvorming van de aangeboden stof. Boris Beizer is een van de meest bekende software consultanten in de wereld en heeft een groot aantal populaire boeken over testen op zijn naam staan. Boris Beizer | 1995 | ISBN Read more about Black-Box Testing: Techniques for Functional Testing of Software and Systems[…]

Managing the Testing Process

Managing the Testing Process geeft diverse tools die praktisch toepasbaar zijn tijdens het testproces. Verder geeft het boek tips met betrekking tot de testorganisatie en hoe die ingevuld dient te worden. Het boek gaat vergezeld van een CD-Rom met diverse spreadsheets die het testproces ondersteunen. | Rex Black | 1999 | ISBN 0-7356-0584-X | Engels

The Complete Guide to Software Testing

Geeft een bredere visie op testen weer dan gebruikelijk en vormt daarmee een waardevol overzicht van een groot aantal activiteiten die in dienst staan van het verbeteren van de kwaliteit van software. Gaat o.a. in op het houden van reviews, het opstellen van test requirements, het specificeren van testen en de verschillen tussen het testen Read more about The Complete Guide to Software Testing[…]

Effective Methods for Software Testing

Beschrijft een breed scala aan testmethoden, waaronder het testen van client/server en LAN toepassingen en het toepassen van 15 testtechnieken. Bevat aanwijzingen voor het evalueren van de effectiviteit van uitgevoerde testen en een uitgebreid scala aan bruikbare checklists. William Perry heeft meerdere boeken over het testvak op zijn naam staan, waaronder het onderhoudende Surviving the Read more about Effective Methods for Software Testing[…]

Independent Verification and Validation

Lewis presenteert met dit boek geen nieuwe vindingen, maar blijkt wel in staat om in één boek, het gehele scala aan kwaliteits­verbeterings­maatregelen inclusief de achterliggende gedachten, op begrijpelijke wijze neer te zetten. Het boek beschrijft niet alleen technieken voor inspecteren en testen, maar geeft tevens een aantal interessante praktijk­situaties weer, waaronder real-time wapensystemen en een Read more about Independent Verification and Validation[…]

SmarTEST Effectievere informatiesystemen door slim testen

Dit boek biedt een brede en praktische kijk op testen en is tevens een praktische en direct toepasbare beschrijving van de SmarTEST-aanpak. Het boek beschrijft wat testers, gebruikers en opdrachtgevers verbindt. Het slaat een brug tussen ICT en business. Het is immers de bedoeling dat alle partijen dezelfde taal spreken. Zeker rondom het testproces, want Read more about SmarTEST Effectievere informatiesystemen door slim testen[…]

Testen volgens TMap

Geeft een overzicht van alle activiteiten en aandachtspunten die tijdens het inrichten en uitvoeren van een testtraject aan bod kunnen komen en wordt door velen gezien als hét Nederlandstalige standaardwerk over het testvak. Is in vergelijking met veel andere boeken over testen meer methodisch opgezet maar daardoor minder toegankelijk voor studenten en anderen die willen Read more about Testen volgens TMap[…]

Automated tools for testing computer system vulnerability

Gaat in op het geautomatiseerd testen van de beveiliging van computersystemen, met als doel de kwaliteit van de beveiliging te onderzoeken. De auteur is duidelijk een ex-hacker, gezien de mate van detail die in het (overigens slechts 35 pagina’s tellende) boekje over beveiligingen wordt gegeven. Ook de referenties in het boek verwijzen met name naar Read more about Automated tools for testing computer system vulnerability[…]

The Automating Testing Handbook

Dit boek geeft oplossingen voor de meest gemaakte fouten in vele organisaties wanneer het gaat om het automatiseren van testen. Geeft handvaten voor het succesvol inzetten van “capture & playback” software. Bevat hiernaast praktische adviezen voor het inrichten van geautomatiseerde testen. Dit boek is uitgebracht door het Software Testing Institute (STI), een Amerikaanse branchevereniging van Read more about The Automating Testing Handbook[…]

The Art of Software Testing

Dit boek uit 1979 staat aan de basis van het testvak en wordt nog steeds door nagenoeg iedere testprofessional aangehaald. Geeft een praktisch inzicht in testen en bevat hiernaast een heldere visie over de psychologische aspecten van het testen van programma’s. Glenford Myers is o.a. werkzaam geweest als senior stafmedewerker van IBM’s Systems Research Institute. Read more about The Art of Software Testing[…]

Arithmetic Built-In Self-Test for Embedded Systems

Dit boek beschrijft de ABIST methode, een wiskundige benadering van zelftestende software voor systemen met embedded software. Het (theoretisch) wiskundige gehalte van dit boek is hoog, maar er worden toch voldoende voorbeelden gegeven om de materie ook voor iets minder wiskundig onderlegden inzichtelijk te maken. Het merendeel van het boek beschrijft met name aspecten van Read more about Arithmetic Built-In Self-Test for Embedded Systems[…]

Like-O-Meter firmware

Dit is de firmware van onze Meningtellers. De code is geschreven in Processing (een C/Java achtige schrijfwijze) en kan gecompileerd worden in de Arduino IDE. De code kan vervolgens gebruikt worden in een ATtiny microcontroller zoals die in de Meningtellers worden gebruikt. Informatie over het gebruik en parametrisering van de software is in de code Read more about Like-O-Meter firmware[…]

iOS App Testen

Met iOS App Testen worden testers voor het eerst in staat gesteld om zich met een volledig overzicht van het platform en de ontwerp- en ontwikkeltechnieken voor te bereiden op het testen van iOS Apps. In het Microsoft PowerPoint bestandsformaat, waarvan de dia’s om praktische redenen zijn ontdaan van animaties. Deze presentatie werd gegeven tijdens Read more about iOS App Testen[…]

Valhelm verplicht!

In de presentatie ‘Valhelm verplicht!’ worden 6 onderwerpen besproken die in de praktijk van iedere tester voorkomen en dan tot lastige situaties kunnen leiden. Tot de onderwerpen behoren ondermeer ‘het probleem van de onbegrepen tester’, een veilige manier om veranderingen teweeg te brengen en diverse situaties waarin een valhelm (figuurlijk) geen overbodige situatie is in Read more about Valhelm verplicht![…]

U spreekt met de Keuringsdienst van Waarde

In de presentatie ‘U spreekt met de Keuringsdienst van Waarde’ wordt de toehoorder meegenomen op reis in een wereld die vlakbij de onze ligt, met technieken die bij ons goed bruikbaar zijn en worden zo links en rechts uitstapjes gemaakt naar ons eigen testvak om de validiteit van de besproken technieken te benadrukken. In het Read more about U spreekt met de Keuringsdienst van Waarde[…]

Mingle Groepsspel

Mingle is een groepsspel waarbij deelnemers contact met elkaar moeten leggen om kans te maken op een prijs. Het spel bestaat uit 30 tickets met op ieder ticket een unieke combinatie van cijfers en operaties (+-x). Iedere deelnemer heeft een eigen ticket. Met twee tickets kan een eenvoudige som gemaakt worden, die voor iedere set Read more about Mingle Groepsspel[…]

Logigram testactiviteiten

Iedere zichzelf respecterende organisatie heeft meerdere, in verschillende deelgebieden van het testvak werkzame testers in dienst. Zo ook bij het bedrijf dat onderwerp is van deze logigram. Het bedrijf in kwestie heeft een eigen softwareontwikkelingsafdeling waar vijf testers bij betrokken zijn. Je kunt de rollen, testvormen en testontwerptechnieken van de testers achterhalen door de aanwijzingen Read more about Logigram testactiviteiten[…]