Broncode PIR sensor met IFTTT

ledpen, pirsensorpen = 4, 2
gpio.mode(pirsensorpen, gpio.INT, gpio.PULLUP)
gpio.mode(ledpen, gpio.OUTPUT)
APPLET = "hier naam van de applet"
URL = "http://maker.ifttt.com/trigger/"..APPLET.."/with/key/"
DE_API_SLEUTEL = "hier de sleutel"

function beweging()
 print(tmr.time().." PIR sensor detecteerde beweging")
 gpio.write(ledpen,gpio.LOW) -- Zet de led op de NodeMCU aan
 if wifi.sta.status() == 5 then -- valide IP adres?
  http.get(URL..DE_API_SLEUTEL.."?value1="..tmr.time())
  print(URL..DE_API_SLEUTEL.."?value1="..tmr.time())
 else
  print("Geen IP adres. Gebruik wifi.sta.config()")
 end
 -- Stel een timer in die de led na 2 seconden weer uit zet
 tmr.time(1, 2000, tmr.ALARM_SINGLE, function() 
  gpio.write(ledpen,gpio.HIGH) -- Led UIT
 end)
end

-- Roep de functie aan als het signaal begint ("up")
gpio.trig(pirsensorpen, "up", beweging) -- Hier referentie naar functie

Misschien ook interessant:

  Geen overeenkomsten gevonden