Broncode PIR sensor testen

ledpen, pirsensorpen = 4, 2
gpio.mode(pirsensorpen, gpio.INT, gpio.PULLUP)
gpio.mode(ledpen, gpio.OUTPUT)

function beweging()
  print("PIR sensor detecteerde beweging")
  gpio.write(ledpen, gpio.LOW)                    -- gpio.LOW is led AAN
  tmr.alarm(0, 2000, tmr.ALARM_SINGLE, function() -- led uit na 2 seconden
    gpio.write(ledpen, gpio.HIGH)                 -- gpio.HIGH is led UIT
  end)
end

-- Roep de functie aan als het signaal begint ("up")
gpio.trig(pirsensorpen, "up", beweging) -- Hier referentie naar functie

Misschien ook interessant:

    Geen overeenkomsten gevonden