De testbasis is een klavertje vier: informatiebronnen om je testen op te baseren

In het softwaretestproces wordt het feitelijk gedrag van een systeem bij bepaalde invoer en bediening vergeleken met het gewenste gedrag van dat systeem. Verschillen in gedrag worden als bevinding gerapporteerd: “er is een verschil tussen mijn verwachting en wat het systeem doet”. Sinds de beginjaren van TMap hebben testers zichzelf aangeleerd dat de kwaliteit van hun testen afhankelijk is van de kwaliteit van de documentatie: geen goede documentatie betekent geen goede testen. En dat is geen goede ontwikkeling geweest.