Broncode grondsensor met ThingSpeak koppeling

URL = “http://api.thingspeak.com/update?api_key=” API_KEY = “de API key van het ThingSpeak kanaal” function meet() s = adc.read(0) print(“Gemeten waarde van S is “..s) if wifi.sta.status() == 5 then http.get(URL..API_KEY..”&field1=”..s) else print(“Geen IP adres. Gebruik wifi.sta.config()”) end end tmr.alarm(3, 5000, tmr.ALARM_AUTO, meet) — meet iedere 5 seconden

Broncode PIR sensor met IFTTT

ledpen, pirsensorpen = 4, 2 gpio.mode(pirsensorpen, gpio.INT, gpio.PULLUP) gpio.mode(ledpen, gpio.OUTPUT) APPLET = “hier naam van de applet” URL = “http://maker.ifttt.com/trigger/”..APPLET..”/with/key/” DE_API_SLEUTEL = “hier de sleutel” function beweging() print(tmr.time()..” PIR sensor detecteerde beweging”) gpio.write(ledpen,gpio.LOW) — Zet de led op de NodeMCU aan if wifi.sta.status() == 5 then — valide IP adres? http.get(URL..DE_API_SLEUTEL..”?value1=”..tmr.time()) print(URL..DE_API_SLEUTEL..”?value1=”..tmr.time()) else print(“Geen IP Read more about Broncode PIR sensor met IFTTT[…]

Broncode PIR sensor testen

ledpen, pirsensorpen = 4, 2 gpio.mode(pirsensorpen, gpio.INT, gpio.PULLUP) gpio.mode(ledpen, gpio.OUTPUT) function beweging() print(“PIR sensor detecteerde beweging”) gpio.write(ledpen, gpio.LOW)                    — gpio.LOW is led AAN tmr.alarm(0, 2000, tmr.ALARM_SINGLE, function() — led uit na 2 seconden gpio.write(ledpen, gpio.HIGH)                 — gpio.HIGH is led UIT end) end — Roep de functie aan als het signaal begint (“up”) gpio.trig(pirsensorpen, “up”, beweging) Read more about Broncode PIR sensor testen[…]