Checklist iOS App Testen

Deze checklist bevat een uitvoerige opsomming van testonderwerpen die bij het testen van iOS (iPhone, iPad) Apps van pas komen. Document in het Microsoft Word (.docx) formaat.

Deze checklist is genoemd in de presentatie iOS App Testen die ondermeer op het TestNet voorjaarsevenement van 30 mei 2012 is gegeven.

Misschien ook interessant:

    Geen overeenkomsten gevonden

Bijlage(n)