28 augustus 2016

Testtrainingen

Onze trainingen staan bekend om hun goede balans tussen noodzakelijke theorie en bruikbare praktijksituaties. Onze docenten kennen de materie als geen andere en brengen hiernaast 25 jaar aan praktijkervaring mee. Dit zorgt voor hoge waarderingen van de cursisten en een goede aansluiting op hun werkproces.

Voor een actueel overzicht van ons trainingsaanbod en om u voor een training in te schrijven bezoekt u de kalender.

Inleiding Praktijk Specialist Manager/adviseur
Ontwerpen en documenteren
IREB Foundation Uitvoeren van reviews Praktisch processen beschrijven Organiseren van reviews en inspecties
Testproces
Testen in de zorg Inventariseren en kwantificeren van productrisico's Bepalen en beschrijven van de testaanpak
Testautomatisering
Toepassen van geautomatiseerde testuitvoering Webtesten met Selenium en Python Bedrijfseconomisch invoeren van testautomatisering
TMap Next
TMap Next in een notendop Testuitvoering met TMap Next TMap Next Test Engineer
TMap Suite Test Engineer
TMap Next Test Manager
ISTQB
ISTQB Foundation Testuitvoering met ISTQB ISTQB Agile Tester Extension
Acceptatie
Acceptatietesten voor eindgebruikers Kwaliteit en acceptatie
Development
Inleiding in Xcode en iOS Aan de slag met Python iOS App development en testen
Internet of Things
Zelf een IoT toepassing maken Beveiligingstesten in de IoT stack
Agile en DevOps
DevOps Fundamentals

Ontwerpen en documenteren

Uitvoeren van reviews

Praktijk

Doelgroep Duur Kosten Inclusief
Projectmedewerkers 1 dag € 395,- excl. BTW Lunch, trainingsboek

Deze 1-daagse training is bedoeld voor projectmedewerkers die zich het reviewen van documenten eigen willen maken. In de training worden ondermeer de verschillende soorten reviews volgens de IEEE 1028 standaard besproken. Met elk van deze reviewsoorten wordt vervolgens geoefend aan de hand van diverse opdrachten.

Na afloop van deze training zijn de deelnemers in staat om op verschillende manieren een document te reviewen en op transparante wijze over de resultaten hiervan te communiceren.

Praktisch processen beschrijven

Specialist

Doelgroep Duur Kosten Inclusief
Testers of ontwerpers 1 dag € 395,- excl. BTW Lunch, trainingsboek

Het beschrijven van werkprocessen wordt aan de hand van deze 1-daagse training uitgelegd, geoefend en in de praktijk gebracht. Besproken worden ondermeer de verschillende soorten processen, de IDEF schrijfwijze voor processen, activiteitenschema’s en dataflow-diagrammen en er wordt aandacht besteed aan de praktische aspecten van bestaande processen in kaart te brengen.

Organiseren van reviews en inspecties

Manager/adviseur

Doelgroep Duur Kosten Inclusief
Projectleiders, kwaliteitsmanagers, testmanagers 1 dag € 695,- excl. BTW Lunch, trainingsboek

Het voorbereiden, organiseren en moderen van reviews en inspecties is een lastige klus die aan de hand van vele voorbeelden met deze training eigen wordt gemaakt. Deze 1-daagse training maakt gebruikt van diverse opdrachten waarmee de deelnemers handigheid met reviews en inspecties op doen.

Testproces

Testen in de zorg

Inleiding

Doelgroep Duur Kosten Inclusief
Mensen die in de zorg werkzaam zijn en kennis willen maken met het testen van software 1 dag € 295,- excl. BTW Lunch, trainingsboek

Werken in de zorg betekent over het algemeen werken onder hoge druk, volgens vaste werkafspraken en — hopelijk — geholpen door fijn werkende software. Als software wordt gewijzigd, of nieuwe software wordt geïntroduceerd, dan is het van belang dat eindgebruikers slagvaardig en transparant rapporteren over de mate waarin zij hun werken kunnen blijven doen. Deze 1-daagse training helpt daarbij. Verschillende situaties worden besproken en de deelnemers worden in staat gesteld op praktische wijze kennis te nemen van activiteiten die horen bij het testen van software.

Inventariseren en kwantificeren van productrisico’s

Specialist

Doelgroep Duur Kosten Inclusief
Testspecialisten die kennis willen opdoen van risicokwantificering 1 dag € 495,- excl. BTW Lunch, trainingsboek

Bepalen en beschrijven van de testaanpak

Manager/adviseur

Doelgroep Duur Kosten Inclusief
Testmanagers die beter en handiger testplannen willen kunnen opstellen 2 dagen € 795,- excl. BTW Lunch, trainingsboek

Testautomatisering

Toepassen van geautomatiseerde testuitvoering

Praktijk

Doelgroep Duur Kosten Inclusief
Testers die ervaring willen opdoen met geautomatiseerde testuitvoering 1 dag € 415,- excl. BTW Lunch, trainingsboek

Webtesten met Selenium Webdriver en Python

Specialist

Doelgroep Duur Kosten Inclusief
Testers die webapplicaties met behulp van Selenium Webdriver en Python willen leren testautomatiseren 2 dagen € 950,- excl. BTW Lunch, trainingsboek

In deze 2-daagse training leert een tester programmeren in Python en testen schrijven met behulp van Selenium Webdriver. De deelnemer wordt met theorie en praktijk langs alle valkuilen van het programmeren van testen geleid en kan na afloop van de training zelfstandig aan de slag. Van de deelnemer wordt enige affiniteit met scripts en automatiseren verwacht. Het wordt aanbevolen een eigen laptop voor de training mee te brengen; dat mag zowel een Windows als een Macintosh laptop zijn.

Bedrijfseconomisch invoeren van testautomatisering

Manager/adviseur

Doelgroep Duur Kosten Inclusief
Afdelingsmanagers en projectleiders die willen kunnen inschatten of testautomatisering in hun situatie geld gaat opleveren, in plaats van kosten 1/2 dag € 295,- excl. BTW Lunch, trainingsboek

TMap Next

TMap Next in een notendop

Inleiding

Doelgroep Duur Kosten Inclusief
Projectmedewerkers 1/2 dag € 195,- excl. BTW Lunch, trainingsboek

Testuitvoering met TMap Next

Praktijk

Doelgroep Duur Kosten Inclusief
Testers die praktijkervaring met TMap willen opdoen 1 dag  € 295,- excl. BTW Lunch, trainingsmap

Deze 1-daagse training vormt een praktische ontdekkingsreis door de materie van TMap Next en is een unieke kennismaking met de meest bruikbare aspecten van deze internationaal befaamde methode. In de training wordt een centraal project behandeld waarbij de deelnemers het testteam vormen. Zij gaan gedurende de dag het testplan en de ontwerpen reviewen, testspecificaties opstellen aan de hand van enkele testspecificatietechnieken, testen uitvoeren en bevindingen registreren in een webgebaseerd bevindingensysteem.

Download de trainingsagenda

TMap Next Test Engineer

Specialist

Doelgroep Duur Kosten Inclusief
Testers die zich willen voorbereiden op het TMap Next Test Engineer examen 2 dagen  € 795,- excl. BTW Lunch, trainingsmap, boek

Deze training is bedoeld voor testers die kennis willen nemen van TMap Next of zich willen voorbereiden op het TMap Next Test Engineer certificaat.

Met de 2-daagse training TMap Next Test Engineer wordt de deelnemer in staat gesteld zich gedegen voor te bereiden op het Exin TMap Next Test Engineer examen (niet inclusief). Alle voor het examen benodigde onderwerpen worden in deze training besproken en met veel voorbeeldvragen en proefexamens geoefend.

Let op: Het TMap Next Test Engineer examen wordt vervangen door het TMap Suite Test Engineer examen.

Download de trainingsagenda

TMap Suite Test Engineer

Specialist

Doelgroep Duur Kosten Inclusief
Testers die zich willen voorbereiden op het nieuwe TMap Suite Test Engineer examen 3 dagen  € 1095,- excl. BTW Lunch, trainingsmap, boeken

Deze training is bedoeld voor testers die kennis willen nemen van TMap Suite of zich willen voorbereiden op het TMap Suite Test Engineer certificaat.

Met de 3-daagse training TMap Suite Test Engineer wordt de deelnemer in staat gesteld zich gedegen voor te bereiden op het Exin TMap Suite Test Engineer examen (niet inclusief). Alle voor het examen benodigde onderwerpen worden in deze training besproken en met veel voorbeeldvragen en proefexamens geoefend.

TMap Next Test Manager

Manager/adviseur

Doelgroep Duur Kosten Inclusief
Ervaren testers die zich willen voorbereiden op het TMap Next Test Manager examen 3 dagen  € 1295,- excl. BTW Lunch, trainingsmap, boek

Deze training is bedoeld voor testers de stap naar testmanagement willen maken of zich willen voorbereiden op het TMap Next Test Manager examen.

Met de 3-daagse training TMap Next Test Manager wordt de deelnemer in staat gesteld zich gedegen voor te bereiden op het Exin TMap Next Test Manager examen (niet inclusief). Alle voor het examen benodigde onderwerpen worden in deze training besproken en met veel voorbeeldvragen en proefexamens geoefend.

Download de trainingsagenda

ISTQB

Testuitvoering met ISTQB

Praktijk

Doelgroep Duur Kosten Inclusief
Testers die praktijkervaring met ISTQB willen opdoen 1 dag  € 295,- excl. BTW Lunch, trainingsmap

Deze 1-daagse training vormt een praktische ontdekkingsreis door de materie van ISTQB en is een unieke kennismaking met de meest bruikbare aspecten van deze internationaal befaamde methode. In de training wordt een centraal project behandeld waarbij de deelnemers het testteam vormen. Zij gaan gedurende de dag het testplan en de ontwerpen reviewen, testspecificaties opstellen aan de hand van enkele testspecificatietechnieken, testen uitvoeren en bevindingen registreren in een webgebaseerd bevindingensysteem.

Download de trainingsagenda

Acceptatie

Acceptatietesten voor eindgebruikers

Inleiding

Doelgroep Duur Kosten Inclusief
(Toekomstige) eindgebruikers van een softwareproduct 1 dag € 345,- excl. BTW Lunch, boekje met tips

Deze training is bedoeld voor eindgebruikers die in een acceptatietraject betrokken zijn en hier testactiviteiten moeten uitvoeren.

Onderwerpen in deze training: Kwaliteit, kwaliteitsattributen en acceptatiecriteria, testen en acceptatietesten, review en inspecties, acceptatietesten in projectvorm, processimulatie, testgevallen en testscripts, omgaan met incidenten, testproces nader beschouwd.

Na afloop van deze training zijn de deelnemers zich bewust van het feit dat er aan kwaliteit gewerkt moet worden, dat er verschillende activiteiten ondernomen kunnen worden om te kwaliteit te toetsen en dat software een werkproces dient te ondersteunen.

Download de trainingsagenda

Kwaliteit en acceptatie

Specialist

Doelgroep Duur Kosten Inclusief
Testspecialisten en ervaren projectmedewerkers 1 dag € 395,- excl. BTW Lunch, trainingsboek

De training Kwaliteit en Acceptatie is bedoeld voor mensen die te maken hebben met de realisatie of aanschaf van een softwareproduct of computersysteem, zoals (acceptatie) testers, eindgebruikers, opdrachtgevers en projectleiders. Deelnemers aan de eendaagse training leren om vanuit verschillende kwaliteitsperspectieven naar een applicatie te kijken en deze perspectieven om te zetten in acceptatiecriteria en bijbehorende acceptatietesten.

Download de trainingsagenda

App development

Inleiding in Xcode en iOS

Inleiding

Doelgroep Duur Kosten Inclusief
Mensen die kennis willen opdoen over het ‘app development’ proces en de mogelijkheden van het iOS platform 1 dag € 185,- excl. BTW Lunch, trainingsboek

De cursus Inleiding in Xcode en iOS geeft een overzicht van de mogelijkheden van Apple’s iOS (voorheen: iPhone OS) en de verschillende manieren waarop software voor dit platform kan worden gerealiseerd. Van de deelnemers wordt enige affiniteit met het onderwerp softwareontwikkeling verondersteld.

Download de trainingsagenda

iOS App development en testen

Specialist

Doelgroep Duur Kosten Inclusief
Ontwikkelaars en testers die uitgebreide ervaring willen opdoen met het bouwen van apps voor het iOS platform van Apple 4 dagen € 1495,- excl. BTW Lunch, trainingsboek

De training iOS App development en testen is bedoeld voor mensen die ervaring hebben met het object georiënteerd programmeren in C, Visual Basic, Java of een andere programmeertaal en die een applicatie willen ontwikkelen voor de App Store van Apple of voor gebruik in de eigen organisatie. Deze training omvat vier dagen waarin de deelnemer geleerd wordt om een volwaardige iPad, iPhone of iPod Touch applicatie te ontwikkelen met Xcode. Hiernaast worden de beginselen van het testen van Apps eigen gemaakt.

Download de trainingsagenda

Internet of Things

Zelf een Internet of Things toepassing maken

Inleiding

Doelgroep Duur Kosten Inclusief
Iedereen die geïnteresseerd is in de technische ontwikkelingen van het Internet of Things en daar zelf ervaring mee wil opdoen. halve dag € 74,95 incl. BTW (€ 61,94 excl. BTW) Lunch, trainingsboek, IoT toepassing

In deze training wordt met de deelnemers een IoT toepassing ontwikkeld, die na afloop van de training mee naar huis genomen mag worden.

Beveiligingstesten in de IoT stack

Specialist

Doelgroep Duur Kosten Inclusief
Testers en andere geïnteresseerden die ervaring willen opdoen met het ontwikkelen en testen van slimme apparaten en Internet of Things oplossingen. 3 dagen € 1145,- excl. BTW Lunch, trainingsboek, IoT toepassing

In de training wordt ondermeer aandacht besteed aan de functionele- en beveiligingsaspecten van IoT toepassingen, de onderliggende technische lagen zoals database, communicatie, device management en gegevensontsluiting.

Agile en DevOps

DevOps Fundamentals

Inleiding

Doelgroep Duur Kosten Inclusief
Geïnteresseerden in de DevOps methodiek. Twee dagen € 995,- excl. BTW Lunch, syllabus bij de training

Met DevOps worden de beperkingen van traditionele softwareontwikkeling, en de daarop volgende moeizame uitrol en beheer van software en systemen, omgezet in een lichtgewicht, efficiente en vooral succesvolle werkwijze, waar automatiseren en het snel opleveren van klantwaarde voorop staan. In de training worden zaken als Continuous Delivery, automated software testing, tooling en de rol van de DevOps engineer besproken en van voorbeelden voorzien. Aansluitend (niet inclusief) kunnen de deelnemers het DevOps Fundamentals certificaat behalen.

Download de trainingsagenda