25 mei 2019

Filosofie

Marc met onze eerste training uit 1994

Testconsultancy Groep verzorgt sinds 1998 workshops en trainingen voor bedrijven en organisaties. Oprichters Marc en Rudi hebben het vak van opleider, workshopmaker en trainingsproducent in de jaren ’90 bij BSO (tegenwoordig Atos) geleerd en met hun toenmalige Workshop Testen in 1994 voor het eerst in de praktijk gebracht. Het bijzondere van die Workshop Testen was het volledig uitgebouwde, fictieve project waar de deelnemers in werden gerold, en de rollenspellen die de docenten voerden om de onderwerpen aan de man te brengen.

Voor dit fictieve project waren beschrijvingen beschikbaar van het bedrijf, projectplannen, een globaal ontwerp, functioneel ontwerpen, prototypes van software, diverse softwareversies met fouten.. We zouden het tegenwoordig misschien een Escape-room noemen, in plaats van een workshop. Het resultaat was in elk geval geweldig, met enerverende dagen waarin de theorie van het testen dusdanig in praktische opdrachten was verpakt dat het voor de deelnemers geen moment saai was en waarin het geleerde, eenmaal terug op de werkplek, eenvoudig was toe te passen.

Leuke en interessante stof

Trainingen hebben 25 jaar later nog steeds dezelfde uitgangspunten als onze eerste Workshop Testen: de geboden onderwerpen moet aansluiten bij de informatiebehoefte van de deelnemers, de stof moet interessant en onderhoudend zijn en de deelnemer moet met een blij gevoel naar huis gaan. In veel trainingen gebruiken we een zogenaamde ‘smiley-o-meter’ om vast te stellen in welke mate we in deze opzet zijn geslaagd. Trainingen zijn zoveel mogelijk rondom een casus opgebouwd en met praktische opdrachten en voorbeelden geïllustreerd. De trainingsmaterialen zijn tot in de puntjes doorontwikkeld en uitgedacht om de kennismaking van de deelnemer met de materie zo plezierig mogelijk te maken.

Certificeringen en online leeromgeving

Verschillende van onze trainingen bereiden de deelnemer op een examen voor. De meeste examens nemen we niet zelf af, maar besteden deze uit aan Pearson Vue, Exin of scrum.org. Sommige examens nemen we wél zelf af, via onze website Open Certificering. Trainingen worden door ons fysiek op locatie verzorgd of online gegeven via ons studieplatform Online Docenen, met begeleiding van onze docenten of in flexibele zelfstudievorm. Hiernaast gebruiken we SoftwareTestJezelf als omgeving voor het oefenen van examens met een groeiende set van voorbeeldvragen.

Hybride docenten

De opzet van een training is één factor van een succesvolle opleiding. Een ander belangrijk aspect is de docent. Als deelnemer is het fijn om naast de informatie van de training ook verhalen uit de praktijk te horen. Docenten die de stof van de training zelf dagelijks toepassen kunnen daar eenvoudig voorbeelden vanuit hun eigen werkveld aan toevoegen. Onze docenten geven een deel van hun tijd trainingen en zijn verder in het vakgebied waarin zij doceren werkzaam.

Breed scala aan onderwerpen

Onze trainingen bestrijken een breed terrein in de informatietechnologie en zijn zorgvuldig vormgegeven

We zijn in 1998 begonnen met trainingen op het gebied van software testen: van programmeurstesten tot acceptatietesten, TMap en ISTQB. Al snel werden deze onderwerpen aangevuld met het testen van databases, embedded software en andere specifieke vormen van infrastructuur. De opleidingen bestreken al snel het gehele gebied van de informatietechnologie. Enkele jaren terug hebben we de trainingen weer teruggebracht naar de basis en hebben gekozen voor een modulaire invulling. Dat betekent dat iedere nieuwe dagopleiding die we ontwikkelen moet passen bij de andere trainingen die we aanbieden. Dezelfde terminologie, dezelfde filosofie, dezelfde theorie, met maar weinig overlap. Onze trainingen combineren daarom goed. Op deze manier kunnen we meerdaagse trainingslijnen aanbieden, maar ook traineeships van meerdere weken waar de onderwerpen naadloos in elkaar overgaan en altijd de aandacht weten te behouden.

Maatwerk dagopleidingen en traineeships

Het grote voordeel van goed op elkaar aansluitende dagopleidingen is de mogelijkheid om ze tot een grotere training van meerdere dagen te combineren. En dat levert voor onze opdrachtgevers de mogelijkheid op om voor de deelnemers een bepaald ‘uitstroomprofiel’ te bestellen. Zo leveren we trainingslijnen voor testautomatiseerders of programmeurs. Hier is veel maatwerk mogelijk, iets waar we in de afgelopen jaren verregaande in zijn gaan specialiseren.

Sinds enkele jaren voeren we ook traineeships van tot 40 dagen. Onze opdrachtgevers hiervoor hebben zelf een groep van deelnemers die ze willen klaarstomen als (agile) software tester, devops engineer, data scientist of internet of things engineer. De inhoud van een traineeship lijkt nog het meest op onze oorspronkelijke Workshop Testen, met grote casussen, zorgvuldig uitgedachte onderwerpen en veel praktische gebrachte theorie door docenten die zelf ook in het vakgebied werkzaam zijn. Traineeships combineren onze dagopleidingen met certificeringen, casussen die tot in de puntjes zijn voorbereid en begeleiding gedurende het gehele traject door terzake kundige docenten.

Toekomst van lesgeven

In een wereld waarin informatie steeds gemakkelijker beschikbaar komt kan iedereen met een internetaansluiting lezen over ieder onderwerp naar keuze. We zien dat deelnemers aan onze trainingen op deze manier vaak al iets aan voorkennis over het te volgen onderwerp hebben opgedaan. Meestal is die opgedane kennis nog oppervlakkig van aard en is het volgen van een training een effectievere manier om ervaring met een nieuw onderwerp op te doen. Maar hoe komt dat? Er zijn verschillende, elkaar tegensprekende theorieën over, maar dat het iets te maken heeft met aandacht, focus en het begeleid in de praktijk brengen van nieuwe vaardigheden lijkt voor de hand te liggen.

Sinds onze eerste Workshop Testen hebben we honderden trainingen verzorgd. Alle ervaring die we met het geven van trainingen opdoen gebruiken we om onze dagopleidingen en traineeships uit te breiden en te verbeteren. Zo laten we geen mogelijkheid onverlet om de deelnemers hun nieuwe kennis in de praktijk te laten brengen. Maar besteden we ook veel aandacht aan het verdiepen van de kennis die de deelnemers al meebrengen. En aan kennisdeling tussen de deelnemers onderling, middels handige groepsopdrachten.