Hoe kun je software goed testen?

Het testen van software wordt vaak onderschat, met als gevolg dat er te veel, te weinig of met een verkeerde aanpak wordt getest. Te veel testen betekent verspilling van projectbudgetten, te weinig of met een verkeerde aanpak betekent dat er fouten in het product blijven zitten.

Een goede testaanpak begint met het bespreken van kwaliteitsverwachtingen. Moet het product in het geheel of moeten delen ervan gegarandeerd foutvrij zijn? Welke kwaliteitseigenschappen moeten in de beoordeling worden meegenomen? Welke testbasis is beschikbaar? Van welke kennis, ervaring en ondersteuning kan gebruik gemaakt worden? Wat is de handigste manier om de testen de organiseren, te faseren en uit te voeren? Hoe ziet de testaanpak er voor ieder onderdeel uit? Zijn de planning en begroting akkoord met de opdrachtgever of producteigenaar?

Een goed testplan bevat de antwoorden op deze vragen en maakt duidelijk, welke mensen en middelen op welke wijze voor het software testen worden ingezet. Het schrijven van zo’n plan is lastig zonder er een lijvig boekwerk met ondoorgrondelijke termen van te maken. De inhoud moet beperkt zijn tot het doel van het plan en de schrijfstijl moet passen bij de doelgroep.

Nu de testaanpak per onderdeel is beschreven, kunnen er de benodigde mensen en middelen worden bijgezocht. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de beschikbare parate kennis en ervaring; voor specialistische vaardigheden zal mogelijk externe inhuur gepleegd moeten worden.

Misschien ook interessant:

    Geen overeenkomsten gevonden