25 april 2019

Introduction to Scrum

Beschrijving

Scrum is een raamwerk voor effectieve samenwerking in teams. Met Scrum kunnen complexe producten worden gemaakt. Scrum-bedenkers Jeff Sutherland en Ken Schwaber hebben de regels, producten en gebeurtenissen in de officiële Scrum Gids gezet. Een compact en eenvoudig boekje dat evenwel lastig is uit te voeren. Onze tweedaagse training Introduction to Scrum is opgezet om op een dynamische en onderhoudende manier kennis te nemen van de termen en regels die voor Scrum gelden. Deze worden vervolgens met verschillende opdrachten in de praktijk gebracht.

De kwaliteit van Scrum en de opleidingen die hierin worden gegeven worden geaccrediteerd door Scrum.org en ScrumAlliance.org. Onze training Introduction to Scrum heeft een uitstekende aansluiting met het examen Professional Scrum Master I van Scrum.org. De stof is in het Engels, de training wordt geheel in het Nederlands gegeven (het optionele examen bevat de Engelse termen).

  • Bedoeld voor een ieder die aan de hand van het Scrum raamwerk wil gaan werken, of zich wil voorbereiden voor het Scrum.org PSM I examen
  • 2 dagen
  • Deelnemers krijgen de officiële Scrum Guide en een referentiekaart die een grafisch overzicht geeft van de gebeurtenissen, rollen en producten van Scrum
  • Er wordt geen voorkennis verondersteld 

Voorbereiden op het examen

Aansluitend aan deze training kan de deelnemer het Scrum.org examen Professional Scrum Master I (PSM I) afleggen. Het examen is geen onderdeel van deze training. Ter voorbereiding op het examen kan de deelnemer gebruik maken van de oefenvragen die we hiervoor beschikbaar hebben gesteld.

Documentatie

Docenten

Rudi Niemeijer
Obbert Nieuwenhuis
Marc Cremers
Ralph Peperkamp