25 april 2019

IREB Certified Professional for Requirements Engineering Foundation Level

Beschrijving

Met de driedaagse training IREB Certified Professional for Requirements Engineering Foundation Level wordt de deelnemer voorbereid voor het examen Certified Professional for Requirements Engineering. Deze internationaal erkende certificering helpt mensen die werkzaam zijn op het gebied van requirements om hun vakmanschap aan te tonen. Deze training wordt geheel in het Nederlands gegeven (het examen wordt ook in het Nederlands afgenomen) en wij hebben veel energie gestopt in het begrijpbaar en zo praktisch mogelijk overbrengen van de IREB Foundation stof.

Uiteraard wordt in deze training ook het belang van reviewen en testen benadrukt en worden verwijzingen naar de best practices op het gebied van software testen gegeven. Op de derde dag worden een aantal praktijkcasussen behandeld, aan de hand waarvan de deelnemer het geleerde in de praktijk kan brengen. 

  • Bedoeld voor testers en software ontwikkelaars die de kennis binnen hun vakgebied willen uitbreiden met Requirements Engineering of zich willen voorbereiden op het examen CPRE-FL
  • 3 dagen
  • Deelnemers krijgen een syllabus met de dia’s van de training en het boek ‘Requirements Engineering Fundamentals’

Voorbereiden op het examen

Aansluitend aan deze training kan de deelnemer het IREB Certified Professional for Requirements Engineering – Foundation Level (CPRE-FL) examen afleggen. Het examen is geen onderdeel van deze training. Ter voorbereiding op het examen kan de deelnemer gebruik maken van de oefenvragen die we hiervoor beschikbaar hebben gesteld.

Documentatie

Docenten

Marc Cremers
Ralph Peperkamp