14 mei 2019

Thema Functioneel Ontwerpen

Beschrijving

Een Functioneel Ontwerper beschrijft de beoogde werking van delen van softwareproducten. Hij of zij analyseert hiervoor de behoeftes van de opdrachtgever en beschrijft deze behoefte in modellen en afbeeldingen. Hiernaast heeft de Functioneel Ontwerper oog voor de mogelijkheden die het toekomstige platform en de te gebruiken implementatietechnieken bieden en biedt een pasklaar ontwerp dat voor softwareontwikkelaars gebruikt kan worden voor de bouw of aanpassing van software. Waar nodig helpt de Functioneel Ontwerper bij het systeem- en acceptatietesten van het gerealiseerde product.

Onderwerpen in dit thema

  • Requirementsanalyse, inclusief casus (3 dagen)
  • Functioneel ontwerp , inclusief casus (3 dagen)
  • Data modellering, inclusief casus (3 dagen)

Een requirement is een beschrijving van wat een softwareproduct of informatiesysteem moet doen. In een requirement worden die eigenschappen van een systeem gedefinieerd, die voor de gebruiker meerwaarde kunnen bieden. Met een requirementsanalyse worden de requirements gezocht, achterhaald en beschreven. Dit onderwerp wordt ingevuld met onze dagopleiding IREB Certified Professional for Requirements Engineering Foundation Level.

Een functioneel ontwerp is een beschrijving van hoe een softwareproduct of informatiesysteem moet werken. Voordat een softwareproduct wordt ontwikkeld, dient onderzocht te worden van welke functies en mogelijkheden deze software moet worden voorzien. Het uitzoeken en beschrijven hiervan hangt af van de requirements, de reeds bestaande software en frameworks en de wijze waarop de nieuwe softwaredelen met de bestaande en toekomstige data moeten omgaan. Met een functioneel ontwerp wordt beschreven wat er ontwikkeld moet worden.

De werking van softwareproduct of informatiesysteem is voor een groot deel afhankelijk van de manier waarop er met data wordt omgegaan. Het beschrijven van het opvragen, wijzen en toevoegen van data maakt onderdeel uit van het werkveld van de Funtioneel Ontwerper. Het kunnen maken van een beschrijving die door een softwareontwikkelaar kan worden gebruikt om software te ontwikkelen of aan te passen is hierbij het doel.

Docenten

Marc Cremers
Rudi Niemeijer
Ralph Peperkamp