25 april 2019

ISTQB Certified Tester Foundation Level 2018

Beschrijving

Het nieuwe ISTQB Certified Tester Foundation Level 2018 programma besteedt aandacht aan de praktische aspecten van het testen in veeleisende projecten en sluit goed aan op de vereisten van traditionele softwareontwikkeling, maar ook op de agile Scrum en DevOps stromingen. Met deze tweedaagse training wordt de deelnemer voorbereid op het ISTQB Certified Tester Foundation Level 2018 examen.

De stof is in het Engels is opgesteld, de training wordt geheel in het Nederlands gegeven (het optionele examen bevat de Engelse termen). Er zijn verschillende groeps- en individuele opdrachten die helpen de stof te begrijpen en eigen te maken. Op de tweede dag van de training wordt een representatief proefexamen afgenomen. 

  • Bedoeld voor iedereen die zich wil voorbereiden voor het examen CTFL-2018 (Certified Tester Foundation Level 2018)
  • 3 dagen
  • Deelnemers krijgen een syllabus met de dia’s van de training en het boek ‘An ISTQB-BCS Certified Tester Foundation guide
  • Er wordt geen eerdere kennis op het gebied van testen verondersteld

Voorbereiden op het examen

Aansluitend aan deze training kan de deelnemer het iSQI Certified Tester Foundation Level 2018 (CTFL-2018) examen afleggen. Het examen is geen onderdeel van deze training. Ter voorbereiding op het examen kan de deelnemer gebruik maken van de oefenvragen die we hiervoor beschikbaar hebben gesteld.

Documentatie

Docenten

Marc Cremers
Rudi Niemeijer
Obbert Nieuwenhuis
Ralph Peperkamp