25 april 2019

ISTQB Foundation Level Agile Tester Extension

Beschrijving

De Agile Tester Extension levert de deelnemer een helder beeld op van de werkwijze van het testen in agile trajecten, zodat er binnen ieder traject op effectieve en efficiënte wijze ondersteuning gegeven kan worden. Testers in een agile omgeving werken op een andere manier dan testers in meer traditionele projecten en testers die in een agile omgeving werken zijn meer dan ooit deel van het team waarin zij werken.

De stof is in het Engels is opgesteld, deze training wordt geheel in het Nederlands gegeven (het optionele examen bevat de Engelse termen).

  • Bedoeld voor testers die zich willen voorbereiden voor het examen CTFL-AT (Certified Tester Foundation Level – Agile Tester extension)
  • 2 dagen
  • Deelnemers krijgen een syllabus met de dia’s van de training en het boek ‘Agile Testing Foundations’
  • Er wordt voorkennis verondersteld in de vorm van een afgeronde ISTQB Certified Tester Foundation Level training; om deel te kunnen nemen aan het examen CTFL-AT moet de kandidaat in het bezit zijn van een CTFL of CTFL-2018 certificaat

Documentatie

Docenten

Marc Cremers
Obbert Nieuwenhuis
Ralph Peperkamp