Software Reliability and Testing

0818668520Bevat 14 gortdroge verhandelingen met een hoog academisch gehalte over diverse onderwerpen die iets met de kwaliteit van software te maken hebben. Ook met de beste wil is het moeilijk voor te stellen dat de auteur met dit boek een bijdrage aan het testvak heeft willen geven.

1 | Hoang Pham | 1995 | ISBN 0-8186-6852-0 | Engels

Misschien ook interessant: