29 augustus 2016

Boekbeschrijvingen

Zoals een adviesbureau betaamd, zijn we ook goed op de hoogte van de vakliteratuur. Jaarlijks zorgen we ervoor dat we de belangrijkste nieuwe werken in ons bezit krijgen en nieuwe ideeën evalueren en op bruikbaarheid toetsen. Van ieder boek dat we aan onze bibliotheek toevoegen maken we een kort verslag. U vindt de samenvattingen op deze pagina, gesorteerd op jaar van uitgave van het boek. Mocht u geïnteresseerd zijn in onze mening over een boek, maar de samenvatting niet op deze pagina kunnen vinden, laat het ons dan weten. Bekijk deze pagina gesorteerd op [alfabet|publicatiejaar].

Software Testing An ISTQB-BCS Certified Tester Foundation guide

9200000039798876

Wie zich wil voorbereiden voor het ISTQB Certified Tester Foundation Level examen zal veelal een training van enkele dagen volgen waarin alle noodzakelijke onderwerpen die voor het halen van het examen verplichte kost zijn worden besproken. Toch is er na afloop van zo’n training vaak behoefte aan naslag en verdieping. Brian Hambling en anderen zijn handig in deze behoefte gesprongen met dit boek.

Het bijzondere van Software Testing is, dat het is uitgegeven door de British Computer Society, de oorspronkelijke bedenkers van de syllabus van het ISTQB programma. De informatie uit het boek komt dus dicht van de bron en volgt de syllabus van het ISTQB Certified Tester programma nauwkeurig. De voorbeelden en verdiepingen in het boek zijn verhelderend. De auteurs werken met duidelijke voorbeelden en schuwen een opgeheven vinger niet, zonder al te hoog in de boom te klimmen, getuige zinsnedes als: “Software testing is neither complex nor difficult to implement, yet it is a discipline that is seldom applied with anything approaching the necessary rigour to provide confidence in delivered software.”. Bijna Engelse humor, als het niet zo’n serieuze ondertoon had gehad.

Ook heel goed is de manier waarop ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een begripscontrole, aan de hand waarvan de lezer kan bepalen of het hoofdstuk nog eens nagelezen moet worden. Ook de vele tabellen en illustraties maken het boek goed leesbaar.

Het boek is zonder meer een aanrader, en dan bij voorkeur de epub op een eenvoudig te doorzoeken boeklezer.

 | Brain Hambling e.a. | 2015 | ISBN 1-78017-299-0 | Engels

Lees verder →

Software Test Attacks to Break Mobile and Embedded Devices

9781466575301Jon Duncan Hagar schrijft een erg taai en schools boek van bijna 300 pagina’s over diverse manieren om mobiele- en embedded devices te testen. Hij verwijst in dit boek wel heel veel naar de verschillende “How to Break…” werken van James A. Whittaker en diverse andere schrijvers. Zijn 33 beschreven “Attacks” zijn geen echte aanvallen, maar meer een mogelijke aanpak om mobiele of embedded software te testen. Voor diegene die eens een stukje stevige kost wil betreffende dit onderwerp een aanrader, maar voor de meeste lezers zullen één of meerdere specifieke “aanvallen” uit de inhoudsopgave volstaan.

4 | Jon Duncan Hagar | 2013 | ISBN 978-1-4665-7530-1 | Engels

Lees verder →

101 tips voor testers

101tipsvoortestersWat een leuk vormgegeven hard cover boekje met 101 tips voor testers. Na het lezen van alle tips, blijken sommige auteurs wel meer dan 1 tip te hebben, maar dat mag de pret niet drukken. Bij enkele tips vraag ik me af of deze gegeven worden door een professional uit ons vakgebied testen. Doch vele tips zijn ook erg leuk en informatief. Het valt wel op dat het merendeel van de tips gaan over open, eerlijk en breed communiceren met alle betrokkenen. Maar ja, dat wisten we natuurlijk al.

Diverse auteurs | 2013 | z. ISBN | Nederlands

Lees verder →

Leidraad Test en Acceptatie softwareproducten en computersystemen in de zorg

9789082033908Het testen van informatiesystemen in grote ziekenhuizen heeft in de afgelopen jaren een professioneel niveau bereikt. De auteurs doen met deze leidraad een boekje open over het testen bij het Universitair Medisch Centrum Groningen en doen ondermeer verslag van testvisie, teststrategie en een keur van methoden en herbruikbare procedures. Het boek is kleurrijk vormgegeven, met veel foto’s en illustraties.

Deze leidraad is op sommige punten meer een bloemlezing uit eigen werk dan een methodische beschrijving van een testaanpak, maar door dit gezichtspunt wordt wel een verfrissende en leerzame kijk op testen-in-de-zorg-anno-2013 bereikt. De beschreven procedures vormen hierbij een waardevolle ondersteuning.

De tekst ‘Geen paniek!’ op de omslag kan refereren naar het Transgalactisch Liftershandboek, een fictieve gids met wetenswaardigheden voor trangalactische lifters. Deze gids is populairder dan de eveneens fictieve Encyclopedia Galactica, ondanks dat de gids niet altijd even betrouwbaar is als die encyclopedie. Dit komt omdat de gids iets goedkoper is en de tekst ‘geen paniek’ op de kaft gedrukt staat.

Rudi Niemeijer en Ton Kunen | 2013 | ISBN 90-82-03390-8 | Nederlands

Lees verder →

How Google Tests Software

hgtsEen makkelijk te lezen boek, maar het heeft soms wel een wat technische inslag. Het valt wel op dat James, Jason en Jeff een groot deel van dit boek wijden aan de organisatie en de verschillende rollen die Google onderscheidt tijdens het “Agile en test driven development”. Daarnaast zijn in de boek diverse interviews opgenomen met test medewerkers van Google. Bijzonder is hoofdstuk 5 waarin de toekomst van de huidige testrollen binnen Google worden beschreven. Dit voorspelt niet veel goeds voor de tester die alleen maar testen kan.

6 | James Whittaker, Jason Arbon en  Jeff Carollo | 2012 | ISBN 978-0-321-800302-3 | Engels

Lees verder →

TMap Next in Scrum

9789075414585Het arsenaal aan TMap-boeken heeft er weer een nieuw lid bij. De inleiding begint hoopvol, hier wordt aangeven dat TMap Next inpasbaar is door de adaptieve en flexibele aanpak. Vervolgens worden kort en helder de begrippen ‘Lean’, ‘Agile’ en ‘Scrum’ beschreven. Bij de algemene visie van testen binnen Agile geven de auteurs duidelijk aan hoe het testen binnen Agile projecten afwijkt ten opzichte van traditionele (lees ‘waterval’) projecten. Het hart van het boek, TMap Next en Scrum, beschrijft op een heldere manier hoe het adaptieve TMap Next ingepast kan worden als integraal onderdeel van de Scrum aanpak. Hier krijgen ook alle fasen en activiteiten uit TMap Next hun plek binnen een Scrum project. In de laatste paragraaf wordt nog eens een visuele samenvatting gegeven hoe TMap Next te integreren is met Scrum. Samengevat een helder boekje. De inleiding heeft niets teveel gezegd, maar toch zal gedegen TMap- en Scrumkennis nodig zijn om alle beschreven aspecten in praktijk goed toe te passen.

6| Leo van der Aalst en Cecile Davis | 2012 | ISBN 978-90-75414-58-5 | Nederlands

Lees verder →

Testwoordenboek

9490986018Er zijn situaties denkbaar waarin een tester een beroep wil doen op een vaktechnisch woordenboek, zoals bij een communicatief conflict, nieuwsgierigheid naar de oorsprong van een woord, het zoeken naar synoniemen of het vertalen van of naar het Engels. Voor die situaties hebben Van Veenendaal en Posthuma hun Testwoordenboek gepubliceerd. Het is een compact boekje geworden dat in beginsel Engelstalig is opgezet maar waarbij voor ieder woord een Nederlandse vertaling is opgenomen.

De auteurs hebben bij het samenstellen van dit boek gebruik gemaakt van de ISTQB syllabi en woordenlijsten en dat maakt het testwoordenboek in beginsel een autoritief werk. Het lijkt er echter op dat er niet al te ver buiten het ISTQB domein is gezocht omdat je veelvoorkomende TMap en TestFrame woorden niet in dit boek terug vindt. ‘Datacombinatietest’, ’testvorm’ en ‘uitgangssituatie’ zoek je bijvoorbeeld tevergeefs.

Ieder Engelstalig woord is met een Nederlandse vertaling opgenomen. De vertaling van de Engelstalige woorden doen echter bij tijd en wijle nogal krampachtig aan. Zo is ‘installation wizzard’ vertaald in ‘installatie wizzard’ (in plaats van ‘installatieassistent’) en ‘failure mode’ in ‘foutmode’ (in plaats van ‘faalwijze’). Deze twee voorbeelden horen echter nog tot de minder opvallende. Nederlandse vertalingen als ‘arc testen’, ‘foutzaaien’ en ‘bebugging’ zijn heel schrijnend.

Bij veel woorden is een verwijzing opgenomen naar andere, bijbehorende woorden zoals synoniemen of alternatieven. Een gemis hierbij is het ontbreken van paginanummers bij verwijzingen. Bij het zoeken naar een Nederlandse term moet daarom eerst in de bijlage de Engelse term worden opgezocht en dan moet er zonder hulp van paginanummers gebladerd worden naar de Engelse term.

Een groot aandeel van ons werkgebied valt binnen de (technische) communicatie en een gemeenschappelijk idioom is hierbij onontbeerlijk. Dit testwoordenboek hoort dan ook op het bureau van iedere testprofessional. Wel kijken we uit naar een tweede herziene druk waarin de kritieken zijn verwerkt.

8 | Erik van Veenendaal en Meile Posthuma | 2010 | ISBN 94-90-98601-8 | Engels/Nederlands

Lees verder →