29 augustus 2016

Boekbeschrijvingen

Zoals een adviesbureau betaamd, zijn we ook goed op de hoogte van de vakliteratuur. Jaarlijks zorgen we ervoor dat we de belangrijkste nieuwe werken in ons bezit krijgen en nieuwe ideeën evalueren en op bruikbaarheid toetsen. Van ieder boek dat we aan onze bibliotheek toevoegen maken we een kort verslag. U vindt de samenvattingen op deze pagina, gesorteerd op jaar van uitgave van het boek. Mocht u geïnteresseerd zijn in onze mening over een boek, maar de samenvatting niet op deze pagina kunnen vinden, laat het ons dan weten. Bekijk deze pagina gesorteerd op [alfabet|publicatiejaar].

Exploratory Software Testing

0321636414Sinds het ontstaan van de General Functionality and Stability Test Procedure van James Bach in 1999 wordt Exploratory Testing door ongeveer de helft van de testers als wondermiddel en de andere helft als rekbare definitie van ‘error guessing’ gezien. Door de verschillende interpretaties is Exploratory Testing nooit echt immens populair geworden hoewel er veel waarde aan wordt toegeschreven. Met het verschijnen van dit boek komt daar wellicht verandering in.

James Whittaker is Test Engineering Director bij Google en was voorheen teamleider Exploratory Testing bij Microsoft.

James A. Whittaker | 2010 | ISBN 0-321-63641-0 | Engels

Lees verder →

The Tester’s Pocketbook

0956196200Sommige boeken vallen op door hun titel of de naam van de auteur. Dit boek valt op door het formaat: 10x18cm en nog geen 90 pagina’s. Toch is het wat de auteur betreft niet het formaat dat spannend is maar de inhoud. Het boek gaat in op de basis van wat testen testen maakt. Diverse stellingen en definities passeren de revue in een wat lijkt vlot geschreven tempo.

Paul Gerrard beschrijft in “The Tester’s Pocketbook” op een erg leuke manier hoe een testaanpak opgesteld kan worden aan de hand van 16 axioma’s. Deze axioma’s geven ons stof tot nadenken om helder voor de bril te krijgen wie de spelers zijn in het testtraject, welke prioriteiten te kiezen, hoe en wanneer te accepteren enzovoorts. Alhoewel Paul aangeeft dat dit boek ook geschikt is voor de beginnende tester, lijkt toch enige ervaring en kennis van testen een vereiste om de axioma’s goed te kunnen plaatsen.

Al met al een erg leuk en vlot geschreven praktisch boekje voor iedere testprofessional.

Paul Gerrard | 2009 | ISBN 0-956-19620-0 | Engels

Lees verder →

Testen van ketens met TMap Next

9072194950Het testen van ketens van applicaties, systemen en bedrijfsprocessen is in de praktijk een moeizaam voor te bereiden, lastig uit te voeren maar ook heel betrokken en dankbaar testproces. Veel personen en organisatieonderdelen spelen hierbij een rol en de resultaten zijn vaak opmerkelijk. Voor een testprofessional is een ketentest dan ook vaak het kersje op de taart.

Zo dynamisch en rendabel de praktijk is, zo platgeslagen is het onderwerp in dit boek. ‘Testen van ketens met TMap Next’ lijkt het resultaat van een soort ‘boekschrijfproject’ waarbij een horde academisch geschoolde manuscriptschrijvers allerlei bullets, keywords en oneliners heeft aangeleverd die later zijn gegroepeerd tot paragrafen, onderwerpen, pagina’s en hoofdstukken. Hoewel er inhoudelijk duidelijk veel kennis is ingebracht is de leesbaarheid en toepasbaarheid door de vele afkortingen, tabellen, opsommingen, definities en herdefinities, halve zinnen en contextloze stellingen dramatisch slecht.

Het zou niet eerlijk zijn om te stellen dat dit boek de moeite van het lezen niet waard is, daarvoor is er te veel herbruikbare kennis in verwerkt. Maar echt gemakkelijk is dat lezen niet en een succesnummer lijkt de mix tussen het testen van ketens en TMap Next dan ook niet te zijn.

4 | Rob Smit en Rob Baarda | 2009 | ISBN 90-72194-95-0 | Nederlands

Lees verder →

Agile Testing A Practical Guide for Testers and Agile Teams

0321534468Er valt een hoop te zeggen voor een meer informele, mensgeorienteerde testaanpak, zeker als dit ook nog eens de efficientie en effectiviteit ten goede komt. Zo’n aanpak valt of staat natuurlijk met de precieze uitvoering ervan: in een onervaren organisatie wordt ‘flexibiliteit’ al snel verward met ‘doe maar wat’. Lisa Crispin en Janet Gregory hebben beide volgens eigen zeggen meer dan tien jaar ervaring met ‘agile testing’ en zijn niet bang om in deze valkuilen te stappen. Het boek Agile Testing beschrijft hun visie op dit onderwerp.

Lisa Crispin en Janet Gregory | 2009 | ISBN 0-321-53446-8 | Engels

Lees verder →

The Complexity of Chain Testing

capgemini-chain-testingDe auteurs hebben er duidelijk plezier in gehad om dit boek te voorzien van hun filosofie over ketentesten, hebben duidelijk geprobeerd aan te sluiten bij de belevingswereld van professionele testers en en hun hand er niet voor omgedraaid om het geheel leesbaar en begrijpelijk te houden. Dit boek over de complexiteit van het testen van ketens zou daarom in potentie een bestseller kunnen worden, als Capgemini er niet voor had gekozen om het boek in eigen beheer uit te brengen, geen ISBN mee te geven en het alleen via een e-mail formulier beschikbaar te maken. Ook is het onbegrijpelijk waarom het gehele boek in het Engels is opgesteld, gezien de omvang van de Nederlandse boekenmarkt. Hoe goed de auteurs ook hun best hebben gedaan, een grote vlucht zal ‘The Complexity of Chain Testing’ daarom niet nemen. Heel jammer.

6 | Jacolien Vukkink, Julien Bensaid, Maurice Siteur e.a. | 2008 | z. isbn | Engels

Lees verder →

Reviews in de praktijk

9012580625Heeft als ondertitel ‘Testen aan de voorkant’ en is volgens de achterflap bedoeld voor IT’ers die met reviews te maken hebben en er meer over willen weten. Het boek beschrijft het onderwerp reviews met een ruime penseel, van achtergrondinformatie uit de IEEE 1028 standaard, implementatieaspecten en rolbeschrijvingen tot praktische adviezen en formuliervoorbeelden en is hiermee aanzienlijk beter toepasbaar dan Software Inspection van Gilb en Graham.

Ons enige punt van kritiek is het ontbreken van een volledig overzicht van inspectieregels, toe te passen tijdens de inspectievoorbereiding. De afwezigheid hiervan is schijnbaar tijdens het reviewen van dit boek over het hoofd gezien.

8 | Jan Jaap Cannegieter, Erik van Veenendaal, Eric van der Vliet en Mark van der Zwan | 2008 | ISBN 90-12-58062-5 | Nederlands

Lees verder →

Websites testen bij gebruikers

9013057669Dit handzame, 150 pagina’s tellend boekje is een voorbeeld van hoe het ook kan: bomvol tips en truuks, aanwijzingen, voorbeelden en handigheidjes met betrekking tot het testen van websites zonder de vaak onvermijdelijke bedrijfspropaganda of overdreven verkooppraat. En hoewel er zo links en rechts nog wel een afbeelding of schemaatje bij had gemogen, is dit praktijkgerichte boek over de bruikbaarheid van websites wat ons betreft het pareltje van 2008. Ook verfrissend is de insteek dat ‘het uitvoeren van een gebruikerstest niet moeilijk is’  en dat ‘het beter is om met een paar mensen te testen, dan helemaal niet.’ Kijk, dat begrijpen we.

Ben Vroom is eigenaar van Ben Vroom Usability en heeft een website waar hij met regelmaat op publiceert.

8 | Ben Vroom | 2008 | ISBN 90-13-05766-9 | Nederlands

Lees verder →