29 augustus 2016

Boekbeschrijvingen

Zoals een adviesbureau betaamd, zijn we ook goed op de hoogte van de vakliteratuur. Jaarlijks zorgen we ervoor dat we de belangrijkste nieuwe werken in ons bezit krijgen en nieuwe ideeën evalueren en op bruikbaarheid toetsen. Van ieder boek dat we aan onze bibliotheek toevoegen maken we een kort verslag. U vindt de samenvattingen op deze pagina, gesorteerd op jaar van uitgave van het boek. Mocht u geïnteresseerd zijn in onze mening over een boek, maar de samenvatting niet op deze pagina kunnen vinden, laat het ons dan weten. Bekijk deze pagina gesorteerd op [alfabet|publicatiejaar].

TestFrame een methode voor gestructureerd testen

9012125963‘Een goed spreker verkoopt zijn verhaal, maar een goed verhaal spreekt voor zichzelf’, moet auteur Chris Schotanis gedacht hebben. Deze versie van Logica bevat een groot aantal praktische handreikingen voor hen die geïnteresseerd zijn in geautomatiseerd testen, met veel zeer bruikbare tabellen, voorbeelden, illustraties en schermafdrukken. Geen enkel onderwerp in het boek is, zeker ten opzichte van de vorige versie, echt nieuw en de keuze van de verschillende onderwerpen is niet helemaal te doorgronden maar de aandacht die is besteed aan vormgeving en leesbaarheid maakt veel kritiek goed en een beginnende testautomatiseerder wordt heel blij na het lezen van dit boek.

Hinderlijk, naast het veelvuldige gebruik van ‘je’ en ‘jij’ om de lezer aan te spreken, is de eigen definitie van veel termen, rollen, producten en fasering, die niet aansluit bij de ISTQB en TMap georiënteerde praktijken van de meeste testprofessionals.

Voor een ervaren testmanager is dit alles geen probleem: die past die delen van TestFrame toe die hem of haar goed uitkomen en ‘vertaalt’ de onvolkomenheden. Er is echter ruimte voor een vierde, definitieve incarnatie van ‘TestFrame’. Tot die tijd blijft het standaardwerk Software Test Automation van Fewster en Graham onaangetast.

7 | Chris C. Schotanis, René Tuinhout, Iris Pinkster e.a. | 2008 | ISBN 90-12-12596-3 | Nederlands

Lees verder →

TMap Next Business Driven Test Management

9072194923Hoewel de meningen erover verdeeld zijn of de ‘actualisering’ van TMap in 2006 zinvol is geweest, is er met de publicatie van deze loot aan de TMap Next-stam niets mis. Omdat het boek voor een groot deel bestaat uit beknopte samenvattingen van eerdere teksten uit TMap Next voor resultaatgericht testen maar het aantal pagina’s beperkt is gehouden, is zowaar een leesbaar geheel ontstaan dat, onderschreven door de achterflap, precies tegemoet komt aan de behoefte van de doelgroep van TMap Next: testmanagers.

Het is wat onduidelijk waarom er voor deze uitdunning vijf auteurs nodig zijn geweest, maar in alle redelijkheid lijkt Sogeti er nu in geslaagd om met dit boek een eerbetoon aan het oorspronkelijke Testen volgens TMap te geven.

7 | Leo van der Aalst, Rob Baarda, Ewald Roodenrijs, Johan Vink en Ben Visser | 2008 | ISBN 90-72-19492-3 | Nederlands

Lees verder →

Testen2.0 De praktijk van agile testen

9012580618Wanneer je een boek ‘Testen2.0’ noemt en het begint met ‘Tijd voor het nieuwe testen’ dan leg je de lat hoog. Agile testen is hot, dat zal niemand ontgaan. Met het agile manifesto word je te pas en te onpas om je oren geslagen, zelfs in TMap Next. Een precieze instructie voor het bedrijven van agile testen is er echter niet, ruimte genoeg dus voor een boek waarin dat uitgebreid en in overdraagbare zin wordt beschreven. Helemaal uit de verf komt dat niet. Er worden veel goede eigenschappen van het agile testen genoemd maar het wordt veel aan de lezer overgelaten om uit te vinden hoe dat gestalte gegeven moet worden.

Met de zinsneden ‘ook hebben we geen volledige beschrijving van de implementatie [..] geschreven’ en ‘[..] dit boek is geen methodische behandeling [..]’ lijken er tegenstrijdige belangen zijn geweest waardoor de volledigheid van Testen2.0 in het gedrang is gekomen. Het boek vormt echter een fraai ingrediënten­overzicht waar een tester met een praktische insteek goed z’n voordeel mee kan doen.

Anko Tijman is één van Neerlands bekendste agile testers, werkzaam bij Ordina en veelvuldig gespot op testforum.nl.

5 | Anko Tijman, Eric Jimmink e.a. | 2008 | ISBN 90-12-58061-8 | Nederlands

Lees verder →

TMap Next voor resultaatgericht testen

9072194799Het staat buiten kijf dat het in 1995 ge­pu­bli­ceer­de Testen volgens TMap, of ‘TMap blauw’ in de volksmond, Neerlands bekendste test­mana­gement­boek is. Auteurs Martin Pol, Ruud Teu­nissen en Erik van Veenen­daal zijn er wereld­wijd bekend mee geworden. ‘Dat willen wij ook’ moeten mede­werkers van Sogeti, eigenaar van het handelsmerk ‘TMap’ gedacht hebben. Tien jaar na het oorspronkelijk succesnummer heeft Sogeti met een heel stel nieuwe auteurs een nieuwe versie uitgebracht en deze TMap Next gedoopt. De voorkant van het boek is duidelijk geïnspireerd, maar niet hetzelfde als, de oorspronkelijke TMap. En daar zit dan gelijk één van de problemen.

Het bekende ‘pijlermodel’ van TMap is omwille van een vernieuwde voorkant opzij gezet en is door een mooi maar volstrekt ondoorgrondelijk plaatje vervangen. Volgens dit plaatje is TMap Next nu ‘adaptief’ (zelfs een referentie naar het agile manifesto ontbreekt niet), beschrijft het een ‘gestructureerd testproces’ en is het ‘business driven’ (hoewel dit concept precies één bladzijde heeft gekregen). Voor de rest bestaat het boek vooral uit de oorspronkelijke concepten uit TMap blauw, met meer woorden, verhaaltjes, anekdotes en andere bladvulling beschreven. Elk van de auteurs heeft schijnbaar de gelegenheid te baat genomen om onderwerpen uit TMap blauw met eigen inzichten aan te vullen, hetgeen in TMap Next-termen een ‘complete gereedschapkist’ heet, voor elk wat wils dus.

Was TMap blauw al niet zo toegankelijk, ‘TMap grijs’ is als methodebeschrijving haast onbruikbaar geworden. Er worden wel degelijk enige verbeteringen doorgevoerd, zoals de aanpassing van het faseringsmodel met de testinfrastructuur nu als aparte, losstaande groep van deelactiviteiten en de vertaling van de term Classification Tree Method (een testspecificatietechniek van Daimler-Benz) in ‘datacombinatietest’. Voor het overige lijkt het toch meer een marketingtruuk van Sogeti om het TMap-heft in handen te krijgen.

8 | Tim Koomen, Leo van der Aalst, Bart Broekman en Michiel Vroon | 2006 | ISBN 90-72-19479-9 | Nederlands

Lees verder →

SmarTEST Effectievere informatiesystemen door slim testen

9044009516Dit boek biedt een brede en praktische kijk op testen en is tevens een praktische en direct toepasbare beschrijving van de SmarTEST-aanpak. Het boek beschrijft wat testers, gebruikers en opdrachtgevers verbindt. Het slaat een brug tussen ICT en business. Het is immers de bedoeling dat alle partijen dezelfde taal spreken. Zeker rondom het testproces, want juist daar ontmoeten de partijen elkaar. SmarTEST combineert op overtuigende wijze de beste elementen uit klassiek gestructureerd testen met de dynamiek en flexibiliteit van moderne systeemontwikkeling.

Egbert Bouman | 2004 | ISBN 90-440-0951-6 | Nederlands

Lees verder →

Succesvol testmanagement: Een integrale aanpak

9044005545Vanuit het uitgangspunt dat testmanagement gelijk staat aan risicomanagement worden in dit boek een aantal handvaten geboden om de testmanagement uitdagingen aan te gaan. De auteurs gaan nader in op de aspecten die voornamelijk in de planningsfase aan de orde komen, zoals Quick Scan, teststrategie, begroten en het opzetten van de testorganisatie. Tevens komen de managementaspecten tijdens het operationele testproject, zoals voortgangsbewaking, bevindingenbeheer, rapportages en dynamiek uitgebreid aan de orde.

Bob van de Burgt is een ervaren testmanager en werkt bij LogicaCMG. Iris Pinkster heeft haar praktijkervaring op het gebied van gestructureerd testen en testmanagement verwoord.

Bob van de Burgt en Iris Pinkster | 2003 | ISBN 90-440-0554-5 | Nederlands

Lees verder →

TestFrame

9044001981TestFrame, het paradepaardje van LogicaCMG, is opgehangen aan de principes dat het testen moet passen bij de organisatie, testen gestructureerd moet en dat er zonder tools niet goed valt te testen. Met zo’n heldere positionering is het bepalen of je TestFrame al dan niet kunt of wilt toepassen eenvoudig genoeg. TestFrame is een goed geschreven boek: leesbaar, begrijpbaar en toepasbaar. In vergelijking met bijvoorbeeld TMap leest het lekker weg, met veel herkenbare voorbeelden en goed beschreven procedures. TestFrame verdient het om met TMap te concurreren, hoewel het een flinke opgave lijkt om consultants van LogicaCMG of Sogeti de aanpak van de ander te laten gebruiken.

Voor kleinschalige testtrajecten of ambachtelijke testuitvoeringen met ervaren testprofessionals is TestFrame (of TMap Next) niet zinvol. Voor iedere schaalvergroting daarboven is het eenvoudig te bepalen of de TestFrame principes aansluiten bij de organisatie.

7 | André Kok, Dennis Janssen en Iris Pinkster | 2001 | ISBN 90-440-0198-1 | Nederlands

Lees verder →