29 augustus 2016

Boekbeschrijvingen

Zoals een adviesbureau betaamd, zijn we ook goed op de hoogte van de vakliteratuur. Jaarlijks zorgen we ervoor dat we de belangrijkste nieuwe werken in ons bezit krijgen en nieuwe ideeën evalueren en op bruikbaarheid toetsen. Van ieder boek dat we aan onze bibliotheek toevoegen maken we een kort verslag. U vindt de samenvattingen op deze pagina, gesorteerd op jaar van uitgave van het boek. Mocht u geïnteresseerd zijn in onze mening over een boek, maar de samenvatting niet op deze pagina kunnen vinden, laat het ons dan weten. Bekijk deze pagina gesorteerd op [alfabet|publicatiejaar].

Testen met testtools

9039513899Dit boek, met als subtitel ‘Slapend Werken’ geeft een overzicht van testtools (tot en met 1999), welke soorten tools beschikbaar zijn en wat ze kunnen. Verder wordt aangegeven wanneer het gebruik van testtools zinvol is.

Maurice Siteur | 1999 | ISBN 90-395-1389-9 | Nederlands

Lees verder →

Software Test Automation

0201331403‘Software Test Automation’ is een standaardwerk voor het automatiseren van voorheen handmatig uitgevoerde testen. Niet alleen bevat het een heldere opbouw, die vlotjes langs de beginselen van testen en de problemen hierbij beweegt, ook de verschillende manieren van het gebruik van testuitvoeringstools worden helder vanaf ‘record & playback’, via ‘data driven’ naar ‘keyword driven’ begeleid. De tekst is helder, de illustraties zijn terzake, er wordt geen product of dienst ‘verkocht’ en, helemaal top, de auteurs van de gerefereerde werken hebben de kans gekregen de kern van hun aanpak in een gasthoofdstuk op te nemen. Zo vinden we Linda Hayes terug en beschrijft Hans Buwalda het concept achter actiewoorden.

Hoewel er, tien jaar na het uitkomen van dit boek, diverse andere werken zijn ontstaan, mag ‘Software Test Automation’ in geen enkele boekenkast van de professionele tester ontbreken, simpelweg omdat het onderwerp testautomatisering volledig en begrijpbaar wordt beschreven. Hulde aan Mark Fewster en Dorothy Graham, hulde aan de tientallen gastauteurs die hun inzichten voor dit boek beschikbaar wilden stellen.

8 | Marc Fewster en Dorothy Graham | 1999 | ISBN 0-20-133140-3 | Engels

Lees verder →

Testing Safety-Related Software

1852330341Geeft inzicht in de factoren die bepalend zijn voor het succesvol uitvoeren van testen waarmee de veiligheid van software moet worden aangetoond. Hoewel dit boek als praktisch handboek wordt gepresenteerd, is het verregaande theoretisch van aard en borduurt het voort op eerdere werken van o.a. Beizer, Dijkstra en Myers. De auteurs hebben echter een gedegen literatuuronderzoek gecombineerd met eigen ervaringen, wat heeft geresulteerd in een toegankelijk werk en is om die reden dan toch nipt het lezen waard.

Stewart Gardiner e.a. | 1999 | ISBN 1-85233-034-1 | Engels

Lees verder →

Managing the Testing Process

073560584XManaging the Testing Process geeft diverse tools die praktisch toepasbaar zijn tijdens het testproces. Verder geeft het boek tips met betrekking tot de testorganisatie en hoe die ingevuld dient te worden. Het boek gaat vergezeld van een CD-Rom met diverse spreadsheets die het testproces ondersteunen.

7 | Rex Black | 1999 | ISBN 0-7356-0584-X | Engels

Lees verder →

Toward Zero-Defect Programming

0201385953Bepleit het gefaseerd werken volgens het ‘Cleanroom Software Engineering’ principe, zoals dit bij IBM toegepast wordt op een uiterst toegankelijke wijze. De beschreven methode levert op den duur een vermindering van fouten in software op, tegen een gemiddeld zelfde of mindere inspanning.

Alan Stavely is docent aan de afdeling computerwetenschappen van New Mexico Tech en was voorheen freelance adviseur voor IBM Research en Hewlett-Packard Labs.

Alan M. Stavely | 1999 | ISBN 0-201-38595-3 | Engels

Lees verder →

Test Process Improvement

9044000918Het Test Process Improvement (TPI) model dat in dit boek wordt gepresenteerd, is bedoeld om de sterke en minder sterke punten van een testproces vast te stellen. Hiernaast is TPI bedoeld om voorstellen voor de verbetering van dat testproces aan te geven. Hoewel het boek een groot gezondverstand-gehalte kent, is het een degelijk overzicht van mogelijke succes- en faalfactoren van een testproces en is in dat perspectief een aantrekkelijk vormgegeven en leesbaar werk.

7 | Tim Koomen en Martin Pol | 1998 | ISBN 90-440-0091-8 | Nederlands

Lees verder →

Debugging Embedded Microprocessor Systems

0750699906Beschrijft de aanpak van het testen van systemen met embedded software aan de hand van een groot aantal praktijkvoorbeelden. Gaat uitgebreid in op de noodzaak van het testbaar ontwerpen en het opstellen van testspecificaties. De fictieve hoofdpersonen in dit boek maken de onderwerpen goed inzichtelijk en hoewel technisch van aard, is het ook leerzaam en leesbaar voor niet-technici.

Stuart R. Ball, werkzaam bij Organon-Teknika, is een senior ontwerper met meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van digitale en microprocessor systemen.

Stuart R. Ball | 1998 | ISBN 0-7506-9990-6 | Engels

Lees verder →