29 augustus 2016

Boekbeschrijvingen

Zoals een adviesbureau betaamd, zijn we ook goed op de hoogte van de vakliteratuur. Jaarlijks zorgen we ervoor dat we de belangrijkste nieuwe werken in ons bezit krijgen en nieuwe ideeën evalueren en op bruikbaarheid toetsen. Van ieder boek dat we aan onze bibliotheek toevoegen maken we een kort verslag. U vindt de samenvattingen op deze pagina, gesorteerd op jaar van uitgave van het boek. Mocht u geïnteresseerd zijn in onze mening over een boek, maar de samenvatting niet op deze pagina kunnen vinden, laat het ons dan weten. Bekijk deze pagina gesorteerd op [alfabet|publicatiejaar].

Software Reliability Engineering

0079132715Beschrijft de weg tot het bereiken van kwaliteit van software op uiterst toegankelijke wijze en geeft voldoende voorbeelden van geslaagde en minder geslaagde projecten om het bewustzijn van de lezer te prikkelen en tot nadenken te zetten. Gaat in op het ontwerpen van informatiesystemen, voorbereiden van de testen, ontwikkelen van het informatiesysteem en het uitvoeren van testen.

John D. Musa | 1998 | ISBN 0-07-913271-5 | Engels

Lees verder →

Arithmetic Built-In Self-Test for Embedded Systems

0137564384Dit boek beschrijft de ABIST methode, een wiskundige benadering van zelftestende software voor systemen met embedded software. Het (theoretisch) wiskundige gehalte van dit boek is hoog, maar er worden toch voldoende voorbeelden gegeven om de materie ook voor iets minder wiskundig onderlegden inzichtelijk te maken. Het merendeel van het boek beschrijft met name aspecten van de discrete wiskunde en digitale elektronica, wat de praktische toepasbaarheid in de hedendaagse softwareontwikkeling minder maakt.

Janus Rajski en Jerzy Tyszer | 1998 | ISBN 0-13-756438-4 | Engels

Lees verder →

Surviving the Top Ten Challenges of Software Testing

0932633382Benadert het testen vanuit het perspectief van communicatie en onderhandelen en vormt daarmee een waardevol en plezierig leesbare aanvulling op de meer technisch georiënteerde boeken op dit gebied. De auteurs hebben een top 10 samengesteld van de belangrijkste uitdagingen die de tester in de praktijk tegenkomt en stellen hiervoor oplossingen en middelen ter beschikking. Voorbeelden zijn o.a. het rapporteren over testen aan het management, het testen met gebruikmaking van tools en het testen van ‘bewegende doelen’: herkenbare situaties voor een ieder die in het testvak werkzaam is.

William Perry is o.a. voorzitter van het Amerikaanse Quality Assurance Institue en Randall Rice is consultant en docent op het gebied van het testen van software.

William E. Perry en Randall W. Rice | 1997 | ISBN 0-932633-38-2 | Engels

Lees verder →

Testmethoden für sequentielle und nebenläufige Software-Systeme

3519022745Is losjes gebaseerd op The Complete Guide to Software Testing en Methodisches Testen von Programmen, maar bevat hiernaast toch voldoende eigen voorbeelden en ideeën om het lezen ervan te rechtvaardigen: de in Duitsland (maar in toenemende mate ook in Nederland) toegepaste ‘data-georienteerde’ testaanpak, waarbij een ’test’ bestaat uit het draaien van programmatuur op beschikbare productiegegevens, wordt in dit boek als methode tegen de ‘specificatie-georienteerde’ testaanpak gehouden, waarbij ook de nadelen van de eerstgenoemde aanpak goed tot uiting komen.

Eike Hagen Riedemann | 1997 | ISBN 3-519-02274-5 | Duits

Lees verder →

Automating Specification-based Software Testing

0818675314Beschrijft een integrale aanpak voor het op specificaties gebaseerd, automatisch testen van software producten. Verklaart de uitgangspunten voor praktisch testen en het opstellen van testgevallen. Is uitgebracht door de IEEE Computer Society Press. Bob Poston is o.a. werkzaam geweest als testmanager bij NASA.

Robert M. Poston | 1996 | ISBN 0-8186-7531-4 | Engels

Lees verder →

Software Inspection

0201631814Gaat op onderhoudende wijze in op de achtergronden en technieken van inspecties zoals deze van oorsprong door o.a. Fagan zijn voorgesteld. Bevat een groot aantal checklists en voorbeeldlijsten die het toepassen van inspecties vergemakkelijken. Het boek is mede tot stand gekomen door de practische ervaringen die de auteurs gedurende meer dan 20 jaar met het onderwerp hebben opgedaan en vormt het basiswerk voor het onderwerp inspecties.

7 | Tom Gilb en Dorothy Graham | 1996 | ISBN 0-201-63181-4 | Engels

Lees verder →

Gestructureerd testen: een introductie tot TMap

9072194454TMap staat voor Test Management APproach en geeft een mogelijke testaanpak voor informatiesystemen. Dit boek is een verkorte uitgave van Testen volgens TMap en is in vergelijking hiermee een aanzienlijk stuk werkbaarder en geschikter voor o.a. studenten bedrijfskunde en informatica.

Martin Pol was als adviseur en testmanager werkzaam bij IP/Informatica Projectgroep, hierna IQUIP geheten en daarna opgeslokt door Sogeti. Hij heeft nu een eigen bedrijf in kwaliteitszorg, Polteq IT Services. Erik van Veenendaal is ook zelfstandig gegaan met Improve QS.

6 | Martin Pol, Ruud Teunissen en Erik van Veenendaal | 1996 | ISBN 90-72194-45-4 | Nederlands

Lees verder →