18 december 2016

Downloaden

Hieronder vindt u bestanden, templates en andere bronnen voor gebruik in uw eigen testprojecten. Voor al deze bestand geldt, dat ze vrij verspreidbaar met bronvermelding zijn. Dat betekent dat u bij het gebruik of de overdracht ervan aan derden de oorspronkelijke bron vermeldt: “Afkomstig van Testconsultancy Groep”.

Presentaties

iOS App Testen

Met iOS App Testen worden testers voor het eerst in staat gesteld om zich met een volledig overzicht van het platform en de ontwerp- en ontwikkeltechnieken voor te bereiden op het testen van iOS Apps. In het Microsoft PowerPoint bestandsformaat, waarvan de dia’s om praktische redenen zijn ontdaan van animaties.
Deze presentatie werd gegeven tijdens het TestNet voorjaarsevenement op 30 mei 2012.

Zie ook de in de presentatie genoemde checklist iOS App Testen.

Lees verder →

In de wolken!

Het werkveld van testers is door verschillende invloeden in rap tempo aan het veranderen. Nieuwe technologieën, platformen en applicatievormen, maar ook een andere rol in snellere en lichtere softwareontwikkelprojecten. In het Microsoft PowerPoint bestandsformaat.

Deze presentatie werd als eerste gegeven op NoorderTest 2011.

Lees verder →

Valhelm verplicht!

In de presentatie ‘Valhelm verplicht!’ worden 6 onderwerpen besproken die in de praktijk van iedere tester voorkomen en dan tot lastige situaties kunnen leiden. Tot de onderwerpen behoren ondermeer ‘het probleem van de onbegrepen tester’, een veilige manier om veranderingen teweeg te brengen en diverse situaties waarin een valhelm (figuurlijk) geen overbodige situatie is in het testvak. In het Microsoft PowerPoint bestandsformaat.

Deze presentatie werd gegeven tijdens het TestNet voorjaarsevenement ‘Veilig testen’ op 12 mei 2010 en op NoorderTest 2010.

Lees verder →

U spreekt met de Keuringsdienst van Waarde

In de presentatie ‘U spreekt met de Keuringsdienst van Waarde’ wordt de toehoorder meegenomen op reis in een wereld die vlakbij de onze ligt, met technieken die bij ons goed bruikbaar zijn en worden zo links en rechts uitstapjes gemaakt naar ons eigen testvak om de validiteit van de besproken technieken te benadrukken. In het Microsoft PowerPoint bestandsformaat.

Deze presentatie werd gegeven tijdens NoorderTest 2009 en de TestNet thema-avond NNOT.

Lees verder →

Trainingen-agenda’s

Brochure ISTQB Expert Level Improving the Testing Process

Brochure die de module ‘Assessing Test Processes’ beschrijft als onderdeel van het ISTQB Expert Level ‘Improving the Testing Process’. De brochure bevat tevens het inschrijfformulier.

Lees verder →

Documentsjablonen

Sjabloon beslistabellen

Dit is een Word-sjabloon voor het maken van beslistabellen. Er zit geen of weinig opmaak in het document, zodat de beslistabellen eenvoudig in andere documenten op te nemen zijn.

Lees verder →

Sjabloon detail-testscript

Dit sjabloon is goed toepasbaar wanneer er veel testgevallen gespecificeerd moeten worden, waarbij minder de nadruk ligt op logische testsituaties en de herkomst daarvan.

Lees verder →

Sjabloon foutregistratieblad

Bij het uitvoeren van documentinspecties is een speciaal voor dit doel ontwikkeld foutregistratieblad onontbeerlijk.

Lees verder →

Sjabloon inspectieblad

Bij het voorbereiden van documentinspecties is het heel handig om gebruik te maken van dit speciaal voor dit doel ontwikkelde documentsjabloon.

Lees verder →

Sjabloon probleemrapport

Hoewel bevindingentools gemeengoed beginnen te worden is er soms behoefte aan een eenvoudig te beheren bevindingenprocedure met papieren probleemrapporten. Dit sjabloon voorziet in deze behoefte.

Lees verder →

Sjabloon proces-testscript

Dit sjabloon is toepasbaar bij bijvoorbeeld acceptatietesten, waarbij veel ruimte is gereserveerd voor het beschrijven van een casus.

Lees verder →

Sjabloon testplan volgens IEEE 829

Dit documentsjabloon kan gebruikt worden als basis voor een systeem- of acceptatietestplan. Het is gebaseerd op de uitgangspunten van de IEEE 829 Standard for Software and System Test Documentation.

Lees verder →

Teambuilding

Mingle Groepsspel

Mingle is een groepsspel waarbij deelnemers contact met elkaar moeten leggen om kans te maken op een prijs. Het spel bestaat uit 30 tickets met op ieder ticket een unieke combinatie van cijfers en operaties (+-x). Iedere deelnemer heeft een eigen ticket. Met twee tickets kan een eenvoudige som gemaakt worden, die voor iedere set tickets een ander antwoord oplevert. Het antwoord wordt, samen met de ticketnummers, door de deelnemers op een formulier ingeschreven.

Na een vastgestelde tijd wordt uit alle antwoorden het hoogste, laagste of een ‘random’ getal getrokken waarvoor de twee deelnemers met wiens ticket dit getal werd bereikt een prijs ontvangen. Met 25 deelnemers zijn 1250 verschillende antwoorden mogelijk. De duur van het spel is afhankelijk van het aantal deelnemers, met 25 deelnemers is de spelduur minimaal 60 minuten.

Deze PDF bevat alles om het spel (op papierformaat A3) af te drukken en met maximaal 30 deelnemers te spelen. Het Mingle spel is een uitstekende manier om mensen op een ongedwongen manier met elkaar kennis te laten maken.

Geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Alle rechten voorbehouden.

Lees verder →

Logigram testactiviteiten

Iedere zichzelf respecterende organisatie heeft meerdere, in verschillende deelgebieden van het testvak werkzame testers in dienst. Zo ook bij het bedrijf dat onderwerp is van deze logigram. Het bedrijf in kwestie heeft een eigen softwareontwikkelingsafdeling waar vijf testers bij betrokken zijn. Je kunt de rollen, testvormen en testontwerptechnieken van de testers achterhalen door de aanwijzingen volgens hieronder beschreven werkwijze in de logigram in te vullen.

Veel plezier met het oplossen van deze logigram. Indien u de oplossing van deze logigram wilt, kunt u contact met ons opnemen.

Lees verder →

Antwoordenblad logigram testactiviteiten

Dit antwoordenblad bevat de uitwerking en de oplossing voor de logigram testactiviteiten. Niet spieken!

Lees verder →

iOS App Development en testen

Checklist iOS App Testen

Deze checklist bevat een uitvoerige opsomming van testonderwerpen die bij het testen van iOS (iPhone, iPad) Apps van pas komen. Document in het Microsoft Word (.docx) formaat.

Deze checklist is genoemd in de presentatie iOS App Testen die ondermeer op het TestNet voorjaarsevenement van 30 mei 2012 is gegeven.

Lees verder →

iOS App Testen

Met iOS App Testen worden testers voor het eerst in staat gesteld om zich met een volledig overzicht van het platform en de ontwerp- en ontwikkeltechnieken voor te bereiden op het testen van iOS Apps. In het Microsoft PowerPoint bestandsformaat, waarvan de dia’s om praktische redenen zijn ontdaan van animaties.
Deze presentatie werd gegeven tijdens het TestNet voorjaarsevenement op 30 mei 2012.

Zie ook de in de presentatie genoemde checklist iOS App Testen.

Lees verder →

MVC ontwerpprincipe

Deze presentatie behandelt het onderwerp Model-View-Controller zoals deze in de training iOS App Development en testen wordt toegepast. In het Portable Document Format (PDF) bestandsformaat.

Lees verder →

IoT

Achtergrondinformatie en downloads ‘Zelf een IoT toepassing maken’

We hebben gemerkt dat de informatie die we in onze workshops en in het boek ‘Zelf een IoT toepassing maken’ aanbieden met regelmaat een kleine update of aanpassing behoeft. Ook merken we dat nieuwe inzichten een belangrijke bijdrage leveren aan de technologische innovatie. Om dit snel en overzichtelijk te kunnen doen hebben we een GitHub pagina in het leven geroepen, waar alle downloads, broncode en achtergrondinformatie op één plaats gebundeld is. Ook is het mogelijk nu zelf opmerkingen en aanpassingen aan te geven.

https://github.com/rudiniemeijer/Zelf-een-IoT-toepassing-maken

Lees verder →

Like-O-Meter firmware

Dit is de firmware van onze Meningtellers. De code is geschreven in Processing (een C/Java achtige schrijfwijze) en kan gecompileerd worden in de Arduino IDE. De code kan vervolgens gebruikt worden in een ATtiny microcontroller zoals die in de Meningtellers worden gebruikt. Informatie over het gebruik en parametrisering van de software is in de code opgenomen.

Lees verder →

Huisstijl

Logo Testconsultancy Groep

logo

Logo Testconsultancy Groep in vectorformaat, bedoeld voor publicaties en drukwerk. Kleuren Zwart en Oranje (PMS166). De gebruikte lettertypen zijn Institution voor het logo en Lucida Sans voor de overige correspondentie. Een pallet accentkleuren wordt gebruikt voor publicatieontwerpen.

kleurenpallet-testconsultancy-groep

Lees verder →