Software Testing An ISTQB-BCS Certified Tester Foundation guide

9200000039798876

Wie zich wil voorbereiden voor het ISTQB Certified Tester Foundation Level examen zal veelal een training van enkele dagen volgen waarin alle noodzakelijke onderwerpen die voor het halen van het examen verplichte kost zijn worden besproken. Toch is er na afloop van zo’n training vaak behoefte aan naslag en verdieping. Brian Hambling en anderen zijn handig in deze behoefte gesprongen met dit boek.

Het bijzondere van Software Testing is, dat het is uitgegeven door de British Computer Society, de oorspronkelijke bedenkers van de syllabus van het ISTQB programma. De informatie uit het boek komt dus dicht van de bron en volgt de syllabus van het ISTQB Certified Tester programma nauwkeurig. De voorbeelden en verdiepingen in het boek zijn verhelderend. De auteurs werken met duidelijke voorbeelden en schuwen een opgeheven vinger niet, zonder al te hoog in de boom te klimmen, getuige zinsnedes als: “Software testing is neither complex nor difficult to implement, yet it is a discipline that is seldom applied with anything approaching the necessary rigour to provide confidence in delivered software.”. Bijna Engelse humor, als het niet zo’n serieuze ondertoon had gehad.

Ook heel goed is de manier waarop ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een begripscontrole, aan de hand waarvan de lezer kan bepalen of het hoofdstuk nog eens nagelezen moet worden. Ook de vele tabellen en illustraties maken het boek goed leesbaar.

Het boek is zonder meer een aanrader, en dan bij voorkeur de epub op een eenvoudig te doorzoeken boeklezer.

 | Brain Hambling e.a. | 2015 | ISBN 1-78017-299-0 | Engels

Misschien ook interessant: