Test Process Improvement

9044000918Het Test Process Improvement (TPI) model dat in dit boek wordt gepresenteerd, is bedoeld om de sterke en minder sterke punten van een testproces vast te stellen. Hiernaast is TPI bedoeld om voorstellen voor de verbetering van dat testproces aan te geven. Hoewel het boek een groot gezondverstand-gehalte kent, is het een degelijk overzicht van mogelijke succes- en faalfactoren van een testproces en is in dat perspectief een aantrekkelijk vormgegeven en leesbaar werk.

7 | Tim Koomen en Martin Pol | 1998 | ISBN 90-440-0091-8 | Nederlands

Misschien ook interessant: