Testen van informatiesystemen

9071996263Geeft een overzicht van alle activiteiten en aandachtspunten die tijdens het inrichten en uitvoeren van een testtraject aan bod kunnen komen en vormt daarmee een van de weinige Nederlandstalige werken over het testvak. Is opgezet aan de hand van de ervaringen die Cap Volmac met cursisten heeft opgedaan en is daarom wat toegankelijker dan Testen volgens TMap.

Klaas Mors is een bekende verschijning in de Nederlandse testwereld en kan borgen op een uitgebreide ervaring.

Dit boek van Klaas Mors en Eli Diemer is in 1999 opgevolgd door een gelijknamig boek Testen van informatiesystemen van Eli Diemer. De inhoud en opzet van deze nieuwe druk van Eli Diemer is dusdanig veranderd dat er met recht van een nieuw boek gesproken kan worden.

Klaas Mors en Eli Diemer | 1994 | ISBN 90-71996-26-3 | Nederlands

Misschien ook interessant: