Testen van ketens met TMap Next

9072194950Het testen van ketens van applicaties, systemen en bedrijfsprocessen is in de praktijk een moeizaam voor te bereiden, lastig uit te voeren maar ook heel betrokken en dankbaar testproces. Veel personen en organisatieonderdelen spelen hierbij een rol en de resultaten zijn vaak opmerkelijk. Voor een testprofessional is een ketentest dan ook vaak het kersje op de taart.

Zo dynamisch en rendabel de praktijk is, zo platgeslagen is het onderwerp in dit boek. ‘Testen van ketens met TMap Next’ lijkt het resultaat van een soort ‘boekschrijfproject’ waarbij een horde academisch geschoolde manuscriptschrijvers allerlei bullets, keywords en oneliners heeft aangeleverd die later zijn gegroepeerd tot paragrafen, onderwerpen, pagina’s en hoofdstukken. Hoewel er inhoudelijk duidelijk veel kennis is ingebracht is de leesbaarheid en toepasbaarheid door de vele afkortingen, tabellen, opsommingen, definities en herdefinities, halve zinnen en contextloze stellingen dramatisch slecht.

Het zou niet eerlijk zijn om te stellen dat dit boek de moeite van het lezen niet waard is, daarvoor is er te veel herbruikbare kennis in verwerkt. Maar echt gemakkelijk is dat lezen niet en een succesnummer lijkt de mix tussen het testen van ketens en TMap Next dan ook niet te zijn.

4 | Rob Smit en Rob Baarda | 2009 | ISBN 90-72194-95-0 | Nederlands

Misschien ook interessant: