Testwoordenboek

9490986018Er zijn situaties denkbaar waarin een tester een beroep wil doen op een vaktechnisch woordenboek, zoals bij een communicatief conflict, nieuwsgierigheid naar de oorsprong van een woord, het zoeken naar synoniemen of het vertalen van of naar het Engels. Voor die situaties hebben Van Veenendaal en Posthuma hun Testwoordenboek gepubliceerd. Het is een compact boekje geworden dat in beginsel Engelstalig is opgezet maar waarbij voor ieder woord een Nederlandse vertaling is opgenomen.

De auteurs hebben bij het samenstellen van dit boek gebruik gemaakt van de ISTQB syllabi en woordenlijsten en dat maakt het testwoordenboek in beginsel een autoritief werk. Het lijkt er echter op dat er niet al te ver buiten het ISTQB domein is gezocht omdat je veelvoorkomende TMap en TestFrame woorden niet in dit boek terug vindt. ‘Datacombinatietest’, ’testvorm’ en ‘uitgangssituatie’ zoek je bijvoorbeeld tevergeefs.

Ieder Engelstalig woord is met een Nederlandse vertaling opgenomen. De vertaling van de Engelstalige woorden doen echter bij tijd en wijle nogal krampachtig aan. Zo is ‘installation wizzard’ vertaald in ‘installatie wizzard’ (in plaats van ‘installatieassistent’) en ‘failure mode’ in ‘foutmode’ (in plaats van ‘faalwijze’). Deze twee voorbeelden horen echter nog tot de minder opvallende. Nederlandse vertalingen als ‘arc testen’, ‘foutzaaien’ en ‘bebugging’ zijn heel schrijnend.

Bij veel woorden is een verwijzing opgenomen naar andere, bijbehorende woorden zoals synoniemen of alternatieven. Een gemis hierbij is het ontbreken van paginanummers bij verwijzingen. Bij het zoeken naar een Nederlandse term moet daarom eerst in de bijlage de Engelse term worden opgezocht en dan moet er zonder hulp van paginanummers gebladerd worden naar de Engelse term.

Een groot aandeel van ons werkgebied valt binnen de (technische) communicatie en een gemeenschappelijk idioom is hierbij onontbeerlijk. Dit testwoordenboek hoort dan ook op het bureau van iedere testprofessional. Wel kijken we uit naar een tweede herziene druk waarin de kritieken zijn verwerkt.

8 | Erik van Veenendaal en Meile Posthuma | 2010 | ISBN 94-90-98601-8 | Engels/Nederlands

Misschien ook interessant: