The Tester’s Pocketbook

0956196200Sommige boeken vallen op door hun titel of de naam van de auteur. Dit boek valt op door het formaat: 10x18cm en nog geen 90 pagina’s. Toch is het wat de auteur betreft niet het formaat dat spannend is maar de inhoud. Het boek gaat in op de basis van wat testen testen maakt. Diverse stellingen en definities passeren de revue in een wat lijkt vlot geschreven tempo.

Paul Gerrard beschrijft in “The Tester’s Pocketbook” op een erg leuke manier hoe een testaanpak opgesteld kan worden aan de hand van 16 axioma’s. Deze axioma’s geven ons stof tot nadenken om helder voor de bril te krijgen wie de spelers zijn in het testtraject, welke prioriteiten te kiezen, hoe en wanneer te accepteren enzovoorts. Alhoewel Paul aangeeft dat dit boek ook geschikt is voor de beginnende tester, lijkt toch enige ervaring en kennis van testen een vereiste om de axioma’s goed te kunnen plaatsen.

Al met al een erg leuk en vlot geschreven praktisch boekje voor iedere testprofessional.

Paul Gerrard | 2009 | ISBN 0-956-19620-0 | Engels

Misschien ook interessant: