25 april 2019

TMap Suite Test Engineer

Beschrijving

Met de driedaagse training TMap Suite Test Engineer wordt een (beginnend) professioneel tester voorzien van alle kennis die nodig is om TMap Next en het bijbehorende framework van testmethoden in de praktijk toe te kunnen passen. De training biedt een uitstekende aansluiting op het TMap Suite Test Engineer-examen.

In de training wordt ondermeer aandacht besteed aan TMap HD en de tmap.net website. U leert hoe u als test engineer de onderdelen van de suite succesvol kan toepassen.

  • Bedoeld voor testers die de stof van TMap Suite Test Engineer tot zich willen nemen en die zich op het examen TMap Suite Test Engineer willen voorbereiden
  • 3 dagen
  • Deelnemers krijgen een syllabus met de dia’s van de training en het boek ‘TMap Next voor resultaatgericht testen’
  • Oefenvragen worden afgenomen via onze website www.softwaretestjezelf.nl
  • Er wordt geen eerdere kennis op het gebied van testen verondersteld

Voorbereiden op het examen

Aansluitend aan deze training kan de deelnemer het Exin examen TMap Suite Test Engineer afleggen. Het examen is geen onderdeel van deze training. Ter voorbereiding op het examen kan de deelnemer gebruik maken van de oefenvragen die we hiervoor beschikbaar hebben gesteld.

Docenten

Marc Cremers
Obbert Nieuwenhuis
Rudi Niemeijer
Ralph Peperkamp